Archivy: Návrhy

M park – multifunkční areál pro sport a hry

M park – multifunkční areál pro sport a hry

Na dlouhodobě nevyužívaném pozemku v blízkosti obchodní zóny (parcela č. 1290/1) a v jeho bezprostředním okolí vybudovat „Mníšecký multifunkční mezigenerační areál pro sport a hry – M park“ a dopřát tak všem obyvatelům i náhodným či pravidelným návštěvníkům města příležitost, prostor, vhodné zázemí a podmínky k aktivnímu odpočinku, zábavě a mezigeneračnímu setkávání při hraní populárních i netradičních sportů a her.

Rajská zahrada (za Zadňákem v sadu po „vojácích“)

Rajská zahrada (za Zadňákem v sadu po „vojácích“)

Nyní je sad plný starých stromů a zbytků bývalých budov a aktivit…
Nově vznikne projekt, který území osází nejrůznějšími ovocnými stromy a keři, které budou plodit po celé období jara, léta a podzimu. Příchozí se osvěží krásou sadu a zralým ovocem, posedí v romantických zákoutích u stolu nebo v altánu, kam si mohou přinést i svůj piknikový košík. Jsou tu místa pro zavěšení hamaky nebo postavení stanu…

In-line prostor a záchytné parkoviště

In-line prostor a záchytné parkoviště

Projekt není na pozemku města, ale město ho prakticky využívá.
Jedná se o bývalou státní silnici od sběrného dvora k podchodu, která je majetkem Středočeského kraje.
Cílem projektu je tuto velmi málo používanou komunikaci využít na cca 400 m dlouhou in-line dráhu a také jako záchytné parkoviště . A to jen změnou dopravního řešení a osazením dopravních značek, po dohodě s majitelem a příslušnými správními úřady.

Rozkvetlé náměstí F. X. Svobody

Rozkvetlé náměstí F. X. Svobody

Okolo stromů vysazených do jírovcové aleje, lip u autobusové zastávky, a lípy republiky vytvořit rabátka a osadit je letničkami, cibulovinami a trvalkami.
Cílem je podpořit růst stromů tím, že ke kořenům bude lépe pronikat vzduch a vláha a květenstvím a vůní rostlin podpořit příjemnější pobyt na náměstí, která je nejvýznamnější a veřejnou plochou města a i mikroregionu.