Rozkvetlé náměstí F. X. Svobody

Okolo stromů vysazených do jírovcové aleje, lip u autobusové zastávky, a lípy republiky vytvořit rabátka a osadit je letničkami, cibulovinami a trvalkami. Cílem je podpořit růst stromů tím, že ke kořenům bude lépe pronikat vzduch a vláha a květenstvím a vůní rostlin podpořit příjemnější pobyt na náměstí, která je nejvýznamnější a veřejnou plochou města a i mikroregionu.
2021
Sdílet:

Odůvodnění:

Všeobecně je známe, že trávníky pod korunami stromům neprospívají, atmosférické srážky odčerpává trávník, případně zhoršuje jejich vsakování a ke kořenů pře strávník hůř proniká i vzduch. Proto pravidelně kypřené plochy v ploše koruny stromu přispívá k jejich lepšímu a zdravějšímu růstu.
Květiny svojí barevností, vůní atd., nejen zvyšují estetickou hodnotu prostoru kde rostou, ale mnohé podporují vůní a silicemi i lepší kvalitu ovzduší v svém okolí.

Popis:

Záměr je okolo každého stromu vytvořit záhon o ploše cca 5 m2 který bude osázen podle možností letničkami, trvalkami a cibulovinami.
Výběr druhů v prvních letech by měl vycházet z ohledem na jednoduchost pěstování jednotlivých rostli na základě doporučení odborné veřejnosti. Ale sestavení výsadeb by mělo být takové, aby na náměstí stále něco kvetlo, vonělo, případně bylo ozdobné tvarem, listem či plodem.
Péči o výsadby včetně realizace může zajišťovat komerční firma a nebo v rámci výuky o pěstování rostlin jednotlivé třídy ZŠ.
Na náměstí je celkem 20 mladých výsadeb. Plocha jednoho rabátka cca 5 m2 (u starších jírovců by měla být větší). Hrubé náklady na m2 záhonu (práce, rostliny, sázení) odhadujeme na 300,- Kč/m2. Tj. přibližně 33.000,- Kč. Náklady mohou být nižší, podle toho, zda by práce odvedly dobrovolníci, škola apod.

Na fotografiích je výsadba stromu republiky u MKS zástupci spolků Mníšku s úpravou výsadbové mísy okolo stromku.

Odhadované náklady

33000 Kč

Umístění

Náměstí F.X.Svobody

Jeden komentář

 • Dobrý den,

  nechci být kverulantem, ale žádný z návrhů není úplně – dle mého soudu – rozumný a tzv. pro všechny. Každý (většina) má své pro i proti. Klíčem by měla být – domnívám se – využitelnost ideálně všemi, srozumitelnost všem, optimálně něco, co někam posune město jako celek; něco třeba i kontroverzního, ale o čem je město niterně přesvědčeno a bude to mít podložené, že to město posiune dál bez ohledu na délku volebního období. Nemělo by to být jen kosmetickou, či lokálně využitelnou tečkou, nebo něčím, do čeho má cenu investovat až v době „blahobytu“, kdy fungují věci hodnotově zásadní.

  Za mne to znamená, že město by mělo sloužit lidem bez ohledu na věk, že středem města je náměstí a že klíčové instituce jsou radnice, škola a popřípadě kostel, který je pro někoho duchovním středem, pro jiné kulturním místem a kusem historie. Radnice a kostel bývají historicky spojené s náměstími. To v Mníšku trochu hapruje, ale je v těsné blízkosti. Myslím, že náměstí a jeho bezprostřední okolí, kam je nutné počítat i předzámčí, by měly být místem, kam zaměřit pozornost a soustředit finance. Nikoliv selektivně a trochu nesmyslně vytvářet komunitní centrum na části předzámčí, tu a tam květiny na náměstí, poměrně daleko budovat poměrně těžko dlouhodobě udržitelnou rajskou zahradu apod.

  Já bych oslovil v první řadě urbanistu-architekta pro návrh řešení. Tato investice se vyplatí. Zadání by mohlo být velmi jednoduché:
  1. propojení náměstí a předzámčí;
  2. auta pryč z náměstí, protože náměstí má sloužit lidem a jejich setkávání, nikoliv autům. Pár míst by asi kvůli nákupům mělo být ponecháno s časově omezeným parkováním. Zbytek asi do části předzámčí?
  3. koncepce celého předzámčí jako důstojného prodloužení náměstí a jako entrée zámku, důležité a turisticky atraktivní pamětihodnosti města;
  4. to vše s posílením zeleně, myšlenkou na vodní prvky a místa, kde bude prostor pro děti.

  Pokud by byl takovýto dlouhodobý projekt, tak město ví, kam jít, co postupně dle financí naplňovat.

  Vedle toho by mělo myslet na to, jak podpořit, aby se obyvatelé hlásili v místě k trvalému bydlišti, myslet na mladé a také na staré. Důležité je – myslím – myslet na vybudování polikliniky a podpory pro nové ordinace. Zcela zásadní je myšlenka další školy na sídlišti, nebo alespoň paralelky stávající školy v tamním místě. A mnoho dalšího. Knihobudky a rajské zahrady jsou jen kosmetickým a mnohdy těžko udržitelným bonusem, který má následovat za řešením palčivých problémů. Urbanistické řešení, které krásu Mníšku podpoří a nebude po ní šlapat jako po ní šlape živelná a urbanisticky nedobrá zástavba posledních let, oním palčivým problémem – myslím – je.

  Srdečně zdraví a omlouvá se za dlouhá slova

  Petr Skalický

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější návrhy