Archivy: Návrhy

Obnovme rybník v Dolíkách!

Obnovme rybník v Dolíkách!

Dolíky krásnou přírodní oázou a oblíbeným místem na procházky. Na bývalý rybník je velmi smutný pohled, myslím si, že tato vodní plocha by určitě stála za obnovu. Představuji si, že by v rámci participativního rozpočtu měl vzniknout minimálně odborně zpracovaný projekt a provedeny veškeré přípravné práce na revitalizaci rybníka. Pokud by peníze zbývaly, bylo by skvělé, kdyby se přistoupilo k uvedení rybníka do podoby tak, jak si ji pomatujeme.

Volnočasový areál pro náctileté

Volnočasový areál pro náctileté

Upravit prostor sadu u Zadního rybníka pro víkendové a prázdninové aktivity spolků dětí a mládeže z Mníšku. A pro celodenní sportovní výuku v přírodě ZŠ.
Projekt je zaměřena na možnost základního táboření ve vlastních stanech, zázemí pro kuchyni, základní hygienu a mobilní jídelnu dle minimálních pravidel Vyhlášky 106/2001 Sb., .
Základna by vedle táboření měla nabídnou prostor pro soutěže spolků, (mladí hasiči, cyklisté, …).

Cyklokrosová dráha Ďolíky

Cyklokrosová dráha Ďolíky

Zhotovit na pozemku města v Ďolíkách v těsném sousedství obslužné cesty jednoduchou cyklokrosovou trať, která bude určena pro děti, mládež i dospělé.
Bude k využití spolkům dětí a mládeže, případně k výuce ZŠ, družin, apod.
Trať bude vedena po povrchu skládky, bez navezení speciálního materiálu, doplněna několika mobilními překážkami a výjimečně modelací terénu (navezením).
Vše musí být jednoduché, maximálně flexibilní.
Pokud by se prostor osvědčil, lze zvažovat větší investice.

Zvířátka na Oboře

Zvířátka na Oboře

Projekt zahrnujícím v sobě jak volnočasové aktivity pro děti i dospělé, tak i činnost poradenskou a vzdělávací. Hlavním obsahem je vybudování kontaktního mini zoo koutku a ukázek chovu drobného zvířectva. Tedy zbudovat místo, kde je možné zvířata vidět, se zvířaty být a hlavně se o nich něco dozvědět. O jejich chovu, prostředí, zajímavostech z jejich života. Zároveň i místo (aktivního) odpočinku. Celý projekt má několik podčástí.

Návrat včel a úlů na Skalku

Návrat včel a úlů na Skalku

Ke klášterům patřily od pradávna včelí úly. Včely byly chovány pro med a produkci vosku. Voskové svíce jsou součástí liturgických obřadů. Záměrem projektu je přiblížit návštěvníkům klášterního areálu Skalka tradici chovu včel v areálech klášterů.
Projekt předpokládá instalaci tří včelami osazených úlů v areálu Skalka a několika informačních panelů o historii chovu včel a významných včelařích z řad řeholníků.