Zvířátka na Oboře

Projekt zahrnujícím v sobě jak volnočasové aktivity pro děti i dospělé, tak i činnost poradenskou a vzdělávací. Hlavním obsahem je vybudování kontaktního mini zoo koutku a ukázek chovu drobného zvířectva. Tedy zbudovat místo, kde je možné zvířata vidět, se zvířaty být a hlavně se o nich něco dozvědět. O jejich chovu, prostředí, zajímavostech z jejich života. Zároveň i místo (aktivního) odpočinku. Celý projekt má několik podčástí.
Nerealizovatelné
2023
Sdílet:

Odůvodnění:

Jakožto člen místního ČSCH a hlavní pořadatel 3denních výstav drobného zvířectva jsem si nemohl nevšimnout velkého zájmu široké veřejnosti a hlavně dětí o setkávání se rozličnými zvířaty, snaze si je prohlédnout a být s nimi v kontaktu. Ne každý může mít doma své vysněné zvířátko, ale zde by se mohl s některými setkávat. Také jsme často kontaktováni s dotazy k domácímu chovu zvířat a poptávka je i po chovatelském kroužku.

Popis:

Celý projekt má několik podčástí z jejich názvu se dá vyčíst i obsah.
1. fáze – dolní část Obory – A) Babiččin dvůr, B) Voliéry, C) Motýli a čmeláci, med, D) Zázemí
2. fáze – horní část Obory – E) Dědova obora
A) Babiččin dvůr
U babičky bývá obecně dobře a dobře by tam mělo být i zvířátkům. V této části by se jednalo o představení malého venkovského hospodářství. 3-5 kusů malého ovčího plemene nebo zakrslých koz, které by mohly být v kontaktním výběhu a dále ukázky drůbeže zajímavých stavbou těla (př. Indický běžec), nebo speciálním opeřením (slepice hedvábničky), klasický holubník, králičí výběh, morčata. Kromě zvířat by se tu návštěvníci seznámili i s hlavními zemědělskými plodinami – malá ukázková políčka obilnin a plodin sloužících jako potrava pro zvířata.
B) Voliéry
Soubor několika voliér v sousedství Babiččina dvoru, především pro okrasné ptactvo. Voliéry osázené s přihlédnutím na oblast původu vystavovaného ptactva.
C) Motýli a čmeláci, med
Osázením vhodných medonosných dřevin a rostlin. Přilákání hmyzu, zejména motýlů a poskytnutí potravy včelám a čmelákům. V tomto prostoru by byl instalovány ukázkový/é čmelín/čmelíny. Kromě estetického přínosu z kvetoucích rostlin by zde byla i poučná část o včelaření, historie, zpracování medu apod. a také pomoc s návratem čmeláků do přírody.
D) Zázemí
Důležitou součástí areálu by byla otevřená klubovna, učebna, sloužící jako místo setkávání nejen pro různé kroužky, přednášky, poradenskou práci, ale i jako místo samostudia odborných knih a také zázemí návštěvníků areálu, případně účastníků zážitkových programů – péče o zvířata, farmářem na zkoušku. Prostor k využití by mohli dostat i další mníšecké spolky s podobným zaměřením.
K tomu by bylo vhodné umístit na vybraná místa lavičky nebo kmeny stromů k posezení a instalovat (přírodní) herní prvky.
V neposlední řadě by zde měl zůstat i dostatečný prostor pro pořádání tradičních výstav zvířat a nově i chovatelských burz/trhů.

Odhadované náklady

250000 Kč

Umístění

Oblast bývalého penzionu Obora

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější návrhy