Návrat včel a úlů na Skalku

Ke klášterům patřily od pradávna včelí úly. Včely byly chovány pro med a produkci vosku. Voskové svíce jsou součástí liturgických obřadů. Záměrem projektu je přiblížit návštěvníkům klášterního areálu Skalka tradici chovu včel v areálech klášterů. Projekt předpokládá instalaci tří včelami osazených úlů v areálu Skalka a několika informačních panelů o historii chovu včel a významných včelařích z řad řeholníků.
Realizovatelné
2023
Sdílet:

Odůvodnění:

Projekt seznámí návštěvníky s historií chovu včel, přiblíží pohled na včelstvo jako superorganismus, který je spjat s člověkem a o který musíme v současné době díky mnoha nepříznivým vlivům pečovat.
(Devastace životního prostředí, užívání pesticidů, úbytek opylovačů atd. Včela medonosná je významným opylovačem)

Popis:

Záměrem projektu je ukázka chovu včel tak, aby odpovídal přirozeným potřebám včel. Případná výsadba nektarodárných a pylodárných rostlin v blízkostí úlů je vítána.
Včelnice bude osazena vhodným typem úlu z přírodního materiálu v počtu tří kusů. Umístění úlů by mělo být chráněno proti západním a severním větrům např. u jižní zdi kláštera. Před slunečním žárem by je měl chránit polostín. Česna by měla směřovat na jihovýchod. Prostor včelnice bude ohrazen dřevěným nízkým plotem. Výběr vhodného umístění úlů musí být odsouhlaseno vlastníkem areálu Skalka.
Prioritou bude ekologický chov včel v souladu s jejich přirozenými potřebami. Včelstvům budou ponechávány jejich zásoby medu. Útlum roztoče varroa destructor bude řešen přírodními kyselinami popř. mohou být užity další přírodní alternativy léčby. Konstrukce úlu musí umožňovat kontrolu spadu roztoče varroa destructor a odběr spadu zimní měli. Chov musí splňovat „Zákonné požadavky včelaře“ (registrace chovu atd.).
Informační panely budou obsahovat historií soužití člověka a včely medonosné. Měli by být zmíněny významné osobnosti z řad řeholníků, kteří chovali, zkoumali a publikovali své výzkumy ovčele medonosné (např. opat kláštera Johanus Gregor Mendel a další). Panely budou vyhotoveny po vzoru stávajících, které jsou již v areálu instalovány. Textový obsah panelů vyhotoví odborný kozultant. O umístění panelů rozhodne majitel areálu Skalka.
Požadavkem je zajištění vhodného pracovního zázemí včelaře o ploše cca 20m čtverečních (skladování materiálu, ochranných pomůcek, nářadí a léčiv atd.) .
Možnou doplňkovou aktivitou je zajišťování praktických ukázek s výkladem pro školy a veřejnost.

Odhadované náklady

249000 Kč

Umístění

Barokní areál SKALKA

2 komentářů

  • Bez včel a opylování bychom vyhynuli. Dávám hlas tomuto projektu. Antonín Smrčka

    Reagovat
    • Naše lakolaita je poměrně převčelená a včelařů a včelstev je zde velmi mnoho. Nemá smysl podporovat další zavčelení, které naopak posiluje šíření včelích nákaz a ubírá pastvu dosavadním opylovačům, kterých je kromě včel taktéž mnoho.

      Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější návrhy