Malé dětské hřiště v lokalitě Na Vinici „pod kopcem“

Lokalita pod vinickým kopcem je již nyní hustě obydlená převážně mladými rodinami, a i přes blízkost lesa zde velmi chybí alespoň malé hřiště pro děti. (Avizované hřiště mezi stavěnými bytovkami je záležitost dalších několika let, bude-li vůbec realizováno.)
ID návrhu: 11
Město realizuje mimo Vylaď Kolín
2023
Sdílet:

Navrhuji postavit na městských parcelách 732/9 nebo 732/40 jednoduché hřiště s několika herními prvky – např. dle vzoru hřiště v Sendražicích v ul. Školní

Hřiště by sloužilo i jako místo setkávání – absence veřejného prostoru je zmíněna i v městské studií “ÚZEMNÍ STUDIE – LOKALITA VINICE” z prosince 2022.

(alternativní místo by mohl být pozemek 805/7 – “deponie” ve vlastnictví Energie Kolín, pokud by došlo k např. směně pozemků za jiný apod. Tato lokalita by byla ideální, a došlo by k uvolnění plochy mezi stavěnými bytovkami, kde by v budoucnu mohlo být jiné řešení, např. park, s vodním prvkem, apod.)

Odhadované náklady

230000 Kč

Umístění

lokalita Vinice

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

KRÁTCE
V lokalitě vzniknou dvě malá dětská hřiště díky dohodě města s investory. 

VÍCE
První hřiště v ulici Rulandská developer VINICE INVEST uvede do provozu do jara 2024, druhý developer UNIGA je smluvně vázán vybudovat další hřiště na pozemku 752/22 (konec ulice k Vinici). Hřiště v Rulandské ulici bude pravděpodobně obsahovat tyto herní prvky – domeček, skluzavka a houpačka. Město bude hledat další vhodné řešení i do budoucna pro možné rozšíření či vzniku nového místa.

Pozemky uvedené v návrhu nejsou vhodné. První tvoří přístupovou komunikaci, zároveň je v územní plánu vedený jako účelová komunikace. Druhý je v územním plánu specifikovaný jako lesní pozemek, kde je v samotné blízkosti označeno i pásmo biokoridoru.

Město vnímá důležitost ploch a zařízení pro rekreaci a sport; věnuje se jejich budování a rozvoji. Příkladem může být “Modrý ovál” v ulici Seifertova či zrekonstruované hřiště v Sendražicích. Při posouzení realizovatelnosti bylo též přihlédnuto k tomu, že každé hřiště potřebuje správu a údržbu – to  s sebou nese nemalé náklady.

REALIZOVATELNOST posuzovaly tyto odbory: odbor správy městského majetku, odbor investic, městský architekt. 

Další návrhy pro tuto oblast: Přechod k Vinici a  Zastávka Veltlínská.

NÁVRHY NA DALŠÍ HŘIŠTĚ

Postupují do hlasování:
Úprava hokejbalového hřiště a otevření veřejnosti
Discgolf – úprava hřiště na ostrově
Dětské hřiště Sladkovského

Nepostupují do hlasování:
Hřiště na petanque
PUMPTRACK KOLÍN
Úprava hrací plochy v parku u medvědůRenovace hřiště na Zálabí – pod Práchovnou pro fotbal/basket/workout 
Hřiště na plážový volejbal na Kmochově ostrově
Víceúčelové hřiště na Zálabí
2v1 – Hřiště na plážové sporty + obří dětské pískoviště
Bike park v Borkách
Dětské a workoutové hřiště
Multihřiště a renovace hokejbalového hřiště

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ostatní návrhy