Víceúčelové hřiště na Zálabí

Cílem projektu je zlepšit podmínky pro rekreační sportování veřejnosti
ID návrhu: 21
Nerealizovatelné
2023
Sdílet:

Na Zálabské straně Kolína se nachází hřiště, které by zasloužilo zmodernizovat, aby sloužilo nejen dětem a mládeži, ale i dospělým ke hře a sportování. Tímto místem je hřiště mezi ulicemi Podskalská a Na Skále. Bohužel není úplně vyhovující k všestrannému sportu. Jako vylepšení bych považovala výměnu stávajícího povrchu za protihlukový, který by jistě ocenili obyvatelé přilehlých domů. Hřiště by mělo mít vyznačené čáry pro jednotlivé sporty, vybaveno jak brankami pro fotbal, tak i koši na basketbal, či možností pro natažení sítě na nohejbal a volejbal. Dále betonový pinpongový stůl, který má dlouhou životnost. Většina prvků tohoto hřiště by měla mít ocelové konstrukce, aby bylo bezúdržbové a odolné vůči vandalismu. V okolí by se upravila zeleň a vytvořila odpočinková část s lavičkami. Za úvahu by také stálo celooplocení a přístupová cesta.
Hřiště by sloužilo všem, kteří se ve volných chvílích po práci nebo o víkendech chtějí věnovat pohybu na vzduchu a jakákoliv úprava stávajícího hřiště bude velkým přínosem.

Odhadované náklady

600000 Kč

Umístění

Podskalská a Na Skále

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

KRÁTCE
Návrh poukazuje na potřeby občanů v této lokalitě. Bohužel ani maximální rozpočet ve Vylaď Kolín (600 000 Kč) nestačí na rekonstrukci hřiště v odpovídající kvalitě. Město vyvolá jednání s developerem Radimského mlýna, zda by na celkovou rekonstrukci hřiště přispěl.

VÍCE
Na jedné straně Skály leží hřiště, na druhé straně probíhá výstavba bytů Radimský mlýn. V lokalitě dojde během několika let ke skokovému nárůstu počtu obyvatel, což bude klást zvýšené nároky na infrastrukturu.

Město vnímá důležitost ploch a zařízení pro rekreaci a sport; věnuje se jejich budování a rozvoji. Příkladem může být “Modrý ovál” v ulici Seifertova či zrekonstruované hřiště v Sendražicích. Při posouzení realizovatelnosti bylo též přihlédnuto k tomu, že každé hřiště potřebuje správu a údržbu – to  s sebou nese nemalé náklady.

REALIZOVATELNOST posuzovaly tyto odbory: odbor správy městského majetku, odbor investic, městský architekt. 

Tímto hřištěm se zabývá ještě jeden návrh – Renovace hřiště na Zálabí – pod Práchovnou pro fotbal/basket/workout – Kolín

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *