Zastávka Veltlínská

Vybudování další zastávky MHD v nově vznikající části Vinice. Zajištění lepšího spojení s centrem Kolína. Snížení automobilového provozu pro Kolín.
ID návrhu: 35
Nerealizovatelné
2023
Sdílet:

Nejbližším místem MHD pro oblast Vinice je zastávka Vinice, ke které je průměrná vzdálenost 700m chůze. Nově budovaná část Vinice znamená více obyvatel (rodiny a děti) a větší dopravní vytížení pro Kolín.
Realizovatelnost návrhu na pozemcích 805/5 a 805/23 ve vlastnictví města. Vybudování přístřešku zastávky dle standartu pro město Kolín. Osazení zastávky lavičkou a košem. Úprava komunikace pro nástupiště. Existující spoje č. 4, 5, 13, 30 prodloužit k této zastávce. Možnost zřídit školní autobus.

Odhadované náklady

300000 Kč

Umístění

Křížení ulic Veltlínská a K Vinici

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

KRÁTCE
Návrh poukazuje na potřeby občanů v této lokalitě. Nicméně dopravní situace v současné době neumožňuje realizaci tohoto návrhu. Není zde místo na vybudování točny ani místo, kde by autobus mohl otočit. 

VÍCE
Místostarosta Michal Najbrt podnikl společně s pracovníky OAD experiment, zda by se autobus mohl otočit projetím ulic Martinská/Muškátová/Vinařská. Zjistili, že bohužel není možné projet kvůli parkujícím autům rezidentů. e v plánu města vykoupit nezastavěné pozemky u křižovatky Vinařská/K Vinici (od K Vinici na jih) a použít místo pro vybudování točny.
Město v této lokalitě vlastní jen velmi málo pozemků. Toto uspořádání ztěžuje rozvoj služeb a infrastruktury. Pro oblast byla zpracována studie, která povede ke změně územního plánu. Město jedná s developerem, aby do dalšího projektu v této lokalitě zahrnul občanskou vybavenost tak, jak je zpracována ve studii.

REALIZOVATELNOST posuzovaly tyto odbory: odbor dopravy, odbor správy městského majetku, odbor investic, městský architekt. 

Další návrhy pro tuto oblast: Přechod k Vinici a Malé hřiště v lokalitě na Vinici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ostatní návrhy