Status návrhu: Realizované

Panoramata!

Panoramata! Pohled na panorama města

Rozpočet návrhu: Odstranění náletů                           10 000 Zpevnění ploch                              110 000 Lavičky Satellite (2 ks)                 130 000 Stojany na kola Lotlimit (3 ks)     10 000 Lehátka Rivage (2 ks)                […]