Včelín pro Sovu

Pod vlivem zájmu o životní prostředí a o udržitelný život roste i zájem o včelaření. Mnoho lidí se pouští do chovu včel – s menším či větším úspěchem. Na vlně tohoto zájmu byl v DDM Sova v Chebu obnoven i kroužek Včelařství pro všechny zájemce od 6 do 99 let. Tento kroužek vede Ing. Libor Matoušek a počet frekventantů každý rok stoupá.
Autor(ka): Barbara Lochmanová
Realizované, Vybrané v hlasování
2021
Sdílet:
Odůvodnění:

Včely jsou důležitou součástí celého ekosystému, jejich role je nenahraditelná. Je důležité, aby byl počet včelstev i dále udržován. Včely neohrožují jen jejich nemoci a parazité, ale i činnost člověka. Je proto nezbytné, aby byla veřejnost seznamována s životem a potřebami včel. Včely patří do zahrady DDM Sova již dlouhá léta, městské zahrady a parky jim přináší dostatek pastvy.

Popis:

Bohužel budova i vybavení včelína jsou dožilé, zdaleka neodpovídají ani běžnému standardu včelaření. Ve včelíně není možné kvalitně pracovat, věnovat se frekventantům (prostě se tam nevejdou), o welfare včel a možnosti přiblížit včelaření dalším lidem nelze mluvit vůbec. Úly jsou v drtivé většině za hranou životnosti, obnovovány jsou v podstatě jen rámky pro plásty.

Pokud by bylo možné vybudovat nový včelín s vybavením, vzniklo by i nové zázemí pro ty, kteří do kroužku chodí, starají se o včely a také pro ty, kteří třeba jen jdou okolo.

Pokud by byl nový včelín vybudován, byl by přínosem nejen členům kroužku a návštěvníkům zahrady DDM, ale i včelám by se v něm žilo lépe.

Hlavní přínosy projektu:

 • včely ve městech plní důležitou roli, bez nich by mohly být zahrady obyvatel města bez plodů
 • kvalitní zázemí pomůže vzdělávat veřejnost o potřebách včel, jejich roli v ekosystému a podpoří vědomí o celém životním prostředí
 • a v neposlední řadě – až budou vysazeny lísky a další keře pro zvířata z projektu Oříšky, včely z DDM je pomohou opylovat a urodí se dost ořechů a dalších plodů pro všechny obyvatele budek v parku

Včelín by mohl být vybudován z dřevovláknitých desek na trámové konstrukci, obložený palubkami, v části včelína není nutná termoizolace. V přední stěně včelína nad česnovým otvorem by měla být osazena okna, neotvíravá. Střecha by měla být v hřebeni osazena dutinkovým polykarbonátem kvůli dostatku přirozeného světla ve včelíně, které je velmi důležité při prohlídkách včelstev, ve zbytku by byla střecha krytá asfaltovým šindelem. Pro konstrukci stěn včelína i zázemí by bylo možné využít stávající základovou konstrukci, prostorové rozvržení současné stavby je vyhovující. Přední místnost, využívaná v současnosti jako sklad a medárna, by měla být využívána více jako výuková místnost s lavicemi, pracovními stoly a kvůli práci s medem a voskem by do ní měla být zavedena voda a elektřina. Dvě velká okna ve stěnách by umožnila ukázat práci ve včelstvech nebo třeba při medobraní i zájemcům z řad veřejnosti bez obav z včelích žihadel. Tato výuková místnost by samozřejmě nesloužila jen frekventantům kroužku, ale i dalším zájemcům – žákům základních škol, studentům a dalším. Současný stav včelína není v tomto směru příliš reprezentativní.

Odhadované náklady

940000 Kč
Pozn.:

– projektová dokumentace: 20 000,- Kč
– přípravné práce – demolice stávajícího objektu + skládkovné, dovedení vody a elektřiny (max. 50m): 150 000,- Kč
– trámová konstrukce vč. opláštění a střechy, výplní otvorů (vč. prací): 600 000,- Kč
– vzhledem k tomu, že by bylo možné využít základovou konstrukci stávajícího včelína, odpadají náklady na její vybudování
– vybavení včelína (9x nástavkový úl, medomet, pomocné nářadí, ochranné pomůcky): 70 000,- Kč
– vybavení výukové místnosti (lavice, pracovní stoly, úložné skříně: 100 000,- Kč
Podrobnosti k vnitřnímu uspořádání a vybavení by měly být konzultovány s vedoucím kroužku a zkušeným včelařem Ing. Liborem Matouškem, který je s projektem seznámen. Stejně tak byl s projektem seznámen i ředitel DDM Sova Ing. Miroslav Šverdík, který s případným vybudováním nového včelína souhlasí. V neposlední řadě by nový včelín pozvedl prostor zahrady a korespondoval by se záměrem výstavby nového přírodovědného centra s učebnami, skleníky a zázemím v horní části zahrady DDM.

Umístění

DDM Sova, zahrada, Goethova 1108, Cheb, p.p.č. 2185/2

Posouzení realizovatelnosti

Realizovatelné

Dle stanoviska odboru investičního je návrh realizovatelný v rozsahu rekonstrukce stávajícího objektu včelína. Opravu včelína je možné zrealizovat v řádu desítek tisíc korun (okna, oprava střechy), předpokládané náklady budou upřesněny po prohlídce a sepsání potřebných prací. Cena vybavení je závislá na rozsahu a množství. Dle sdělení vedení DDM Sova není napojení na vodu, kanalizaci a elektřinu podmínkou. Ve výše uvedeném rozsahu se akce rozhodně vejde do finančního limitu.

3 komentářů

 • Včely jsou na zemi odpradávna a stále žijí stejně. Včelstvo je asi nejbáječnější přírodní druh z hlediska organizace hmoty a energie v prostoru a času. Spořádané soužití velkého množství jednotlivých včel je stejně fascinující jako pravidelné geometrické tvary jejich plástů. Všechny kultury vždy považovaly včely za symbol pozitivních a užitečných vlastností – harmonie, píle a nesobeckosti.

  Reagovat
 • Dobrý den,
  ráda bych podpořila tento úžasný projekt svým hlasem. Neboť je třeba se starat o naše včelstvo, které je pro nás nepostradatelné.
  Poslední dobou se počet včel snižuje, což může mít pro nás a zemědělství nedozírné následky.
  Líbí se mi místo, kde je včelín umístěn, neboť je hodně v přírodě, kde je spousta stromů, rostlin, což včeličky potřebujou.
  Nedávno jsem se byla na včelín podívat a musím uznat, že potřebuje pořádnou revitalizaci.
  A věřím, že bude přínosem pro každého.
  Takže za mě rozhodně nový včelín 🙂
  Hezký den

  Reagovat
 • Také máme ve školském zařízení včely a je potěšující, kolik dětí se v dospělosti věnuje včelaření.
  Pozitivní výsledky jsou povzbudivé a nevyčíslitelné. To je ta pravá prevence kriminality a environmentální výchova v praxi.
  Přeji hodně úspěchů všem včelařům stávajícím i budoucím.

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější návrhy