Včelín pro Sovu

Pod vlivem zájmu o životní prostředí a o udržitelný život roste i zájem o včelaření. Mnoho lidí se pouští do chovu včel – s menším či větším úspěchem. Na vlně tohoto zájmu byl v DDM Sova v Chebu obnoven i kroužek Včelařství pro všechny zájemce od 6 do 99 let. Tento kroužek vede Ing. Libor Matoušek a počet frekventantů každý rok stoupá.
Autor(ka): Barbara Lochmanová
Realizované, Vybrané v hlasování
2021
Sdílet:
Odůvodnění:

Včely jsou důležitou součástí celého ekosystému, jejich role je nenahraditelná. Je důležité, aby byl počet včelstev i dále udržován. Včely neohrožují jen jejich nemoci a parazité, ale i činnost člověka. Je proto nezbytné, aby byla veřejnost seznamována s životem a potřebami včel. Včely patří do zahrady DDM Sova již dlouhá léta, městské zahrady a parky jim přináší dostatek pastvy.

Popis:

Bohužel budova i vybavení včelína jsou dožilé, zdaleka neodpovídají ani běžnému standardu včelaření. Ve včelíně není možné kvalitně pracovat, věnovat se frekventantům (prostě se tam nevejdou), o welfare včel a možnosti přiblížit včelaření dalším lidem nelze mluvit vůbec. Úly jsou v drtivé většině za hranou životnosti, obnovovány jsou v podstatě jen rámky pro plásty.

Pokud by bylo možné vybudovat nový včelín s vybavením, vzniklo by i nové zázemí pro ty, kteří do kroužku chodí, starají se o včely a také pro ty, kteří třeba jen jdou okolo.

Pokud by byl nový včelín vybudován, byl by přínosem nejen členům kroužku a návštěvníkům zahrady DDM, ale i včelám by se v něm žilo lépe.

Hlavní přínosy projektu:

 • včely ve městech plní důležitou roli, bez nich by mohly být zahrady obyvatel města bez plodů
 • kvalitní zázemí pomůže vzdělávat veřejnost o potřebách včel, jejich roli v ekosystému a podpoří vědomí o celém životním prostředí
 • a v neposlední řadě – až budou vysazeny lísky a další keře pro zvířata z projektu Oříšky, včely z DDM je pomohou opylovat a urodí se dost ořechů a dalších plodů pro všechny obyvatele budek v parku

Včelín by mohl být vybudován z dřevovláknitých desek na trámové konstrukci, obložený palubkami, v části včelína není nutná termoizolace. V přední stěně včelína nad česnovým otvorem by měla být osazena okna, neotvíravá. Střecha by měla být v hřebeni osazena dutinkovým polykarbonátem kvůli dostatku přirozeného světla ve včelíně, které je velmi důležité při prohlídkách včelstev, ve zbytku by byla střecha krytá asfaltovým šindelem. Pro konstrukci stěn včelína i zázemí by bylo možné využít stávající základovou konstrukci, prostorové rozvržení současné stavby je vyhovující. Přední místnost, využívaná v současnosti jako sklad a medárna, by měla být využívána více jako výuková místnost s lavicemi, pracovními stoly a kvůli práci s medem a voskem by do ní měla být zavedena voda a elektřina. Dvě velká okna ve stěnách by umožnila ukázat práci ve včelstvech nebo třeba při medobraní i zájemcům z řad veřejnosti bez obav z včelích žihadel. Tato výuková místnost by samozřejmě nesloužila jen frekventantům kroužku, ale i dalším zájemcům – žákům základních škol, studentům a dalším. Současný stav včelína není v tomto směru příliš reprezentativní.

Odhadované náklady

940000 Kč
Pozn.:

– projektová dokumentace: 20 000,- Kč
– přípravné práce – demolice stávajícího objektu + skládkovné, dovedení vody a elektřiny (max. 50m): 150 000,- Kč
– trámová konstrukce vč. opláštění a střechy, výplní otvorů (vč. prací): 600 000,- Kč
– vzhledem k tomu, že by bylo možné využít základovou konstrukci stávajícího včelína, odpadají náklady na její vybudování
– vybavení včelína (9x nástavkový úl, medomet, pomocné nářadí, ochranné pomůcky): 70 000,- Kč
– vybavení výukové místnosti (lavice, pracovní stoly, úložné skříně: 100 000,- Kč
Podrobnosti k vnitřnímu uspořádání a vybavení by měly být konzultovány s vedoucím kroužku a zkušeným včelařem Ing. Liborem Matouškem, který je s projektem seznámen. Stejně tak byl s projektem seznámen i ředitel DDM Sova Ing. Miroslav Šverdík, který s případným vybudováním nového včelína souhlasí. V neposlední řadě by nový včelín pozvedl prostor zahrady a korespondoval by se záměrem výstavby nového přírodovědného centra s učebnami, skleníky a zázemím v horní části zahrady DDM.

Umístění

DDM Sova, zahrada, Goethova 1108, Cheb, p.p.č. 2185/2

Posouzení realizovatelnosti

Realizovatelné

Dle stanoviska odboru investičního je návrh realizovatelný v rozsahu rekonstrukce stávajícího objektu včelína. Opravu včelína je možné zrealizovat v řádu desítek tisíc korun (okna, oprava střechy), předpokládané náklady budou upřesněny po prohlídce a sepsání potřebných prací. Cena vybavení je závislá na rozsahu a množství. Dle sdělení vedení DDM Sova není napojení na vodu, kanalizaci a elektřinu podmínkou. Ve výše uvedeném rozsahu se akce rozhodně vejde do finančního limitu.

4 komentářů

 • Včely jsou na zemi odpradávna a stále žijí stejně. Včelstvo je asi nejbáječnější přírodní druh z hlediska organizace hmoty a energie v prostoru a času. Spořádané soužití velkého množství jednotlivých včel je stejně fascinující jako pravidelné geometrické tvary jejich plástů. Všechny kultury vždy považovaly včely za symbol pozitivních a užitečných vlastností – harmonie, píle a nesobeckosti.

  Reagovat
 • Dobrý den,
  ráda bych podpořila tento úžasný projekt svým hlasem. Neboť je třeba se starat o naše včelstvo, které je pro nás nepostradatelné.
  Poslední dobou se počet včel snižuje, což může mít pro nás a zemědělství nedozírné následky.
  Líbí se mi místo, kde je včelín umístěn, neboť je hodně v přírodě, kde je spousta stromů, rostlin, což včeličky potřebujou.
  Nedávno jsem se byla na včelín podívat a musím uznat, že potřebuje pořádnou revitalizaci.
  A věřím, že bude přínosem pro každého.
  Takže za mě rozhodně nový včelín 🙂
  Hezký den

  Reagovat
 • Také máme ve školském zařízení včely a je potěšující, kolik dětí se v dospělosti věnuje včelaření.
  Pozitivní výsledky jsou povzbudivé a nevyčíslitelné. To je ta pravá prevence kriminality a environmentální výchova v praxi.
  Přeji hodně úspěchů všem včelařům stávajícím i budoucím.

  Reagovat
 • levitra amlodipine atorvastatin Terry Mcauliffe, former chairman of the Democratic National Committee and also the former chairman of the Hillary Clinton for President committee, waves at the 2008 Democratic National Convention in Denver, Colorado August 26, 2008 cheap cialis no prescription

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější návrhy