Řekni to všem v radničních listech

Chcete v Chebu další montovny a sklady nebo radši podíl na zisku solární elektrárny na střeše školy? První bazén v Česku vyhřívaný sluncem nebo spalovnu odpadů pár set metrů od Špalíčku? Máte vizi, kam by Cheb měl směřovat, ale radnici se o tom ani nesní? Napište to nám všem do Chebských radničních listů. Tenhle „meganápad“ rezervuje celou jednu stránku pro vaše názory bez cenzury, ať už kritizujete nebo chválíte.
Autor(ka): Michal Tancoš Jr.
Realizovatelné
2021
Sdílet:
Odůvodnění:

Právo zveřejnit svůj názor mají v Chebských radničních listech jen zastupitelky a zastupitelé. Radniční listy jim ale nepatří. Jsou financovány stoprocentně z veřejného rozpočtu města. Možnost svobodně publikovat by v radničních listech měl mít každý občan. O tom, co si přečteme za naše peníze, doteď rozhodovala redakční rada se starostou v čele. Z vlastní zkušenosti vím, že ne vždy spravedlivě. Jednoduchá webová aplikace a úprava pravidel publikování to navždy změní.

Popis:

Zastupitelstvo města Cheb schválí změnu pravidel pro publikování příspěvků v Chebských radničních listech – právo svobodně publikovat příspěvek rozšíří na všechny občany města. Zastupitelstvo má k publikování vyhrazenu jednu stranu radničních listů, občané ji dostanou také. Maximální délka příspěvku bude stejná jako pro členky a členy zastupitelstva – 30 řádků normovaného textu včetně nadpisu a podpisu. Na stránku vyhrazenou občanům se tak každý měsíc vejdou nejméně čtyři příspěvky. Pokud jich do redakce přijde víc, radnice je zveřejní po dohodě s autory buď v příštím čísle radničních listů, nebo na internetových stránkách města v nové rubrice „Názory“, kterou radnice zadá naprogramovat z rozpočtu „Mega nápadů“. Odkaz na rubriku bude umístěn na hlavní navigační liště internetových stránek města a návštěvníka přenese do aplikace, kde budou přehledně zveřejněny nové příspěvky zastupitelstva a občanů a přehledně archivovány všechny starší příspěvky s možností jejich vyhledání například podle témat nebo autorů. Aby občané do redakce zasílali jen poctivé příspěvky, bude jejich zveřejnění podmíněno osobní návštěvou autora v redakci a jeho podpisem pod „Smlouvu o úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s prezentováním názorů v periodiku Chebské radniční listy“, která byla doposud podepisována zastupiteli jen v případě, že se redakce oprávněně obávala, že zveřejnění jejich textu by mohlo potenciálně vyvolat negativní reakci s finančním dopadem na město Cheb jako vydavatele. O pořadí příspěvků, které se vejdou do Chebských radničních listů a které jen na internetové stránky města rozhodne datum návštěvy redakce a podpisu smlouvy. Zastupitelstvo může schválit úpravu stávající smlouvy, aby lépe vyhovovala rozšířenému účelu. Město Cheb se stane zřejmě prvním městem v Česku, jehož radniční periodikum umožní skutečně demokratickou diskusi.

Odhadované náklady

10000 Kč

Umístění

Chebské radniční listy, Městský úřad Cheb, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

Realizovatelné

Jeden komentář

 • Milí přátelé demokracie,

  ano je to tak, pokud tenhle nápad vyhraje, váš názor třeba na rozvoj města vám radniční listy otisknou bez cenzury a ZDARMA. „Smlouva o úhradě nákladů… “ neznamená, že budete hradit náklady na otištění článku. Znamená, že pokud byste v článku někoho hrubě urazili a dotčený se s městem, jako vydavatelem, soudil, půjde to za vámi. O tom ale svoboda slova je. A díky tomu může město vydat opravdu každý článek.

  Vzor smlouvy „O úhradě nákladů… “ najdete na http://www.cheb.srdceunie.cz/smlouva.pdf
  Pravidla pro publikování na http://www.cheb.srdceunie.cz/pravidla.pdf

  Hodně radosti ze svobody slova přeje

  Michal Tancoš Jr.

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější návrhy