Bezdomix

Bezdomix – sada kriticky potřebných věcí pro lidi bez domova: poskytování balíčků kriticky potřebných produktů pro lidi bez domova prostřednictvím v Chebu zavedených služeb a jejich programů. Tyto sady poskytnou nejzranitelnějším obyvatelům Chebu zásoby, jako jsou ponožky, dámské hygienické potřeby, lékárničky, toaletní potřeby a mnoho dalších věcí. Jsou to věci a potřeby, které nejde zneužít, či jakkoliv se na nich obohatit.
Autor(ka): Tým „Ti, co mají domov“
Nerealizovatelné
2022
Sdílet:
Odůvodnění:

Projekt Bezdomix by měl uspokojit základní lidské potřeby zejména lidí, kteří spíše nevyhledávají služby azylového domu či dalších organizací. Projekt neřeší problém bezdomovectví jako celku, ale uznává realitu bezdomovectví a činí obtížnou situaci snesitelnější.
Samotný Cheb se ekonomicky zvedá, ale pro nejchudší obyvatele můžeme udělat víc. V Chebu je přibližně 150–200 lidí bez domova. V rámci tohoto projektu budou poskytnuty základní věci, jako jsou ponožky, zimní rukavice, hygienické a inkontinenční vložky, cestovatelské prací potřeby (malé balení), toaletní potřeby (mýdlo, šampón, toaletní papír a kapesníky), kondomy, lékárničky a další nouzové potřeby, které definují vhodné sociální organizace působící v Chebu. Vhodný by byl i batoh a karimatka pro snazší přenositelnost. Pokud to zákon dovolí, mohou být součástí projektu i
nocleženky, které by mohli lidé uplatnit v noclehárně. Celý obsah doručovaného sortimentu by měl být co nejvíce personalizovaný konkrétním osobám bez domova. Je jisté, že by této pomoci nevyužili všichni potřební, proto náklady na projekt nemusí být vysoké. Potenciálem projektu je jeho finanční podpora od veřejnosti pomocí dostupných služeb (donio.cz apod.). Dalším možným benefitem při předávání Bezdomixu je, že by se mohli podchytit možní klienti pro sociální služby v Chebu, a tím začít řešit jejich situaci.

Popis:

Problém a potřeba: Projekt Bezdomix by měl uspokojit základní lidské potřeby zejména lidí, kteří spíše nevyhledávají služby azylového domu či dalších organizací. Projekt neřeší problém bezdomovectví jako celku, ale uznává realitu bezdomovectví a činí obtížnou situaci snesitelnější.
Zajištění provozu: Na zajištění, distribuci a PR projektu by se podílely sociální služby, které v Chebu
působí a s bezdomovectvím nejvíce pracují. Mezi zainteresované organizace patří: Diecézní Charita Plzeň, KOTEC, MěÚ Cheb, Městská policie Cheb, ÚP Cheb a další.
Přístup k projektu: Bylo by vhodné, kdyby lidé z organizací v Chebu zajišťující provoz a distribuci, dokázali přistupovat k projektu lidsky a empaticky. Aby rozlišovali zimu od léta. Aby vnímali základní potřeby lidí bez domova se stejnou urgencí jako je vnímají u sebe. Aby chápali rozdílné potřeby žen a mužů. Aby se tak projekt Bezdomix stal funkčním, žádaným a veřejností podporovaným.
Vzhled: Zde zobrazené produkty s logem a barvami Bezdomix jsou jen ilustrační. Samotné produkty pro lidi bez domova budou úplně standardně zakoupené produkty. Zde zobrazená grafika může sloužit pro následnou komunikaci projektu mezi organizacemi, lidmi bez domova a občany.
Budoucnost: Důležitou součástí projektu je jeho osvěta a následná možnost zapojení veřejnosti do financování. Existuje mnoho služeb, které umožňují darovat peníze na provoz mnoha služeb (donio apod.). Pro komunikaci by byl vhodný jednoduchý web www.bezdomix.cz (doména připravena ke spuštění).

Odhadované náklady

300000 Kč
Pozn.:

Počítáme s množstvím cca 100 lidí bez domova, kteří by o Bezdomix mohli stát. Pokud budou sady personalizované, nelze jasnou částku definovat. Dále náklady na propagaci a komunikaci projektu. Projekt by nemusel přesáhnout 300 tisíc Kč na spuštění a provozování pilotního projektu. Dále se počítá se založením webu a veřejné sbírky, která by se mohla stát tradicí a celý projekt udržet na dlouhá léta v provozu.

Umístění

Celé město

Nerealizovatelné

Na základě vyjádření odboru sociálních věcí a zdravotnictví je nápad zařazen mezi nerealizovatelné z následujících důvodů: Pro osoby v nouzi – sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, pro lidi s velmi nízkými příjmy, osoby bez přístřeší – již potravinová i materiální pomoc existuje. Neziskové organizace působící ve městě poskytují nejen potravinovou pomoc, ale i materiální pomoc v podobě tzv. hygienických balíčků. Na základě pravidelného mapování bezdomovectví má město o těchto lidech dostatečné informace a v případě, že tito lidé mají zájem, mohou využívat noclehárnu či nízkoprahové denní centrum. Vědí, kam se obrátit o případnou pomoc.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější návrhy