Rozšíření aplikace timeTrip – cestujeme časem ve virtuální realitě v Chebu

Rozšíření aplikace timeTRIP – cestujeme časem ve virtuální realitě, která již v Chebu funguje na 3 lokalitách, a umožňuje prozkoumávat zaniklé historické objekty v různých časových obdobích.
Autor(ka): Zdeňka Brožová
Realizované, Vybrané v hlasování
2020
Sdílet:
Odůvodnění:

Aplikace v současnosti v Chebu funguje od roku 2018, na 3 lokalitách jako naučný okruh: „Chebský hrad – kostel sv. Jana – Mlýnská brána“ aneb „Po stopách Albrechta z Valdštejna“ a byl realizován v rámci přeshraničního projektu „Kulturní cesta fojtů“. Díky ní si lze prohlédnout vývoj Chebského hradu v různých časových obdobích, zaniklý kostel sv. Jana na Jánském náměstí a informace o Mlýnské Bráně. U každé ze 3 lokalit je umístěna informační cedule. Celkem je nyní v Chebu 5 pozorovacích bodů. Lokalit, které by stály za toto ztvárnění, je však v Chebu daleko více!

Celý systém funguje tak, že si uživatel stáhne aplikaci, stoupne si na pozorovací bod (místo označené kovovou deskou s QR kódem zabudovanou v zemi), namíří chytrý telefon nebo tablet na místo, kde se historický objekt původně nacházel, a může si objekt prohlédnout. Objekt je reprodukovaný a prezentovaný ve virtuální realitě jako 3D model zakreslený do současného stavu řešeného prostoru a zobrazený v mobilní aplikaci jako 360° panorama.

Součástí systému jsou také dobové fotografie, videa a další informace. Za navštívení historických míst získá cestovatel navíc suvenýr v podobě virtuálního 3D modelu historické památky, který si poté lze v aplikaci kdykoliv prohlédnout.

Aplikace se velmi dobře uplatňuje jako doplněk komentovaných prohlídek (např. na Chebském hradě), nebo jako alternativa při návštěvě turisticky opomenutých míst. Je vhodná jak pro turisty, tak místní obyvatele, kterým umožňuje originálním způsobem nahlédnout do historie našeho města. Nabízí se i využití ve výuce pro místní žáky a studenty, vzbudit v nich zájem o město, ve kterém žijí či studují, navíc ve formě propojení s moderními technologiemi.

TimeTRIP v současné době funguje také v Aši, kde zobrazuje zaniklý Evangelický kostel svaté trojice a kde se v současné době dokončuje virtualizace Goethova náměstí. Pracuje se také na dalším rozšíření v rámci projektu Virtuální Šumava, který prezentuje zaniklé obce na Šumavě.

Popis:

Projekt by měl probíhat v následujících krocích:

 1. Konkrétní specifikace zadání
 2. Předání podkladů od města pro vytvoření virtuálního objektu a mediálního obsahu (historické fotografie, plány, nákresy, videa, texty atd.)
 3. Zpracování podkladů, z nichž bude vytvořen virtuální 3D model a mediální obsah (texty, foto, audio, video)
 4. Vytvoření virtuálního 3D modelu objektu prezentovaného ve formě 360° panoramat
 5. Připojení 360° panoramat a mediálního obsahu k jednotlivým pozorovacím bodům a vložení kompletního obsahu do aplikace
 6. Spuštění projektu

Další postup při vytvoření a vložení mediálního obsahu vč. 3D modelu, který je v aplikaci prezentovaný ve formě 360° panoramatu, do aplikace je následující:

 • vytvoření pozorovacího bodu ve formě desky s QR kódem a její osazení na místě
 • naplnění aplikace mediálním obsahem
 • překlady textů do AJ a NJ
 • služba pro město obsahuje také následnou technickou podporu

Po konzultaci s dodavatelem, navrhujeme k realizaci tyto 3 zaniklé objekty:

 1. Kasárna na Kasárním náměstí (demolice 1947-1948) – zde by byl 1 pozorovací bod, 2 časová období: 1870 a 1948
 2. Horní brána v Březinově ulici (demolice 1871) – zde by byl 1 pozorovací bod, 1 časové období
 3. Nová Synagoga (vypálení 1938) – zde by byl 1 pozorovací bod, 1 časové období

Odhadované náklady

410000 Kč
Pozn.:

Kalkulace jednotlivých objektů: Kasárna na kasárním náměstí 160.000,-; Horní brána 110.000,-; Synagoga 140.000,-

Umístění

Kasární náměstí, Cheb (GPS: 50.0816508N, 12.3705317E);
Březinova ul., Cheb (50.0777072N, 12.3701469E);
Hradební ul., Cheb (50.0776872N, 12.3656969E)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější návrhy