Sportem sobě – chebský sportovní sál

-šance pro všechny -městská podpora -více sportu , více pohybu , více možností
Autor(ka): Dominika Jílková
Nerealizovatelné
2020
Sdílet:
Odůvodnění:

Cheb patří mezi sportovně založené město. Ne všichni si mohou dovolit profesionálního trenéra nebo zaplatit soukromý prostor k vlastní potřebě. Zájem dětí většinou bývá velký, ale ne vždy je možnost se všem dětem věnovat jak je potřeba.

Prostory a jejich cena:

Cheb je velmi omezen na pronájem prostor. Většina je obsazena dlouhodobě kroužky různých sportovních klubů, či soukromými trenéry. Cena je pro jednotlivce velmi vysoká i jako jednorázová záležitost.

,,nesportovci,,

Děti které se nevěnují žádnému sportu nebo nenavštěvují žádný kroužek nemají možnost si individuálně samy pro sebe zasportovat, kromě levého břehu, který ale lze využít pouze při dobrém počasí. Zde by se jim naskytla možnost kdykoliv přijít, mohly by zde poznat spousty nových dětí, které se nějakému sportu věnují a třeba začít nějaký navštěvovat. Byla by velká pravděpodobnost, že by se zde vyskytovali trenéři, či sportovní nadšenci, kteří by těmto dětem rádi pomohli do začátků.

Město nepořádá žádné akce neprofesionálního zaměření. Zde by se naskytla možnost pořádat různé akce za podpory města-například sportovní dětský den pro všechny bez rozdílu.

Školky by mohly využít prostor pro své akce a dětem dopřát více pohybu, školky nemají často tolik možností a vybavení. Mohly by spolupracovat mezi sebou a děti sblížit soutěžemi.

Celkově začíná upadat pohybová vyspělost dětí. Toto místo by mohlo situaci zlepšit. Děti se ve volném čase často nudí a zde by se naskytla možnost jak dobře naložit s volným časem.

,,sportovci,,

Sportovní kluby jsou často vytížené ve svém směru a ač by chtěli dále soukromě, či individuálně věnovat některým členům, vytíženost prostorů a finance jim k tomu nedává šanci. Zde by individuálně po domluvě mohl čas věnovat svému svěřenci. Buď mu dodat chybějící základy nebo naopak posunout ho dál ve svých možnostech. Také ho připravovat na soutěže, které se během sezóny nečekaně naskytnou. Přítomnost profesionálů v sále by jistě dodala možnosti i dětem ,,nesportovcům,,. Pokud to lidé dělají pro děti, rádi nezávazně poradí a podpoří přítomné.

Kluby by mezi sebou mohli pořádat vzájemné pohybové akce a dělit se o své zkušenosti. Nábory do kroužků by mohli být veřejné a situovány do tohoto místa.

Sportovní nadšenci by zde mohli z vlastní iniciativy a zdarma pořádat různé ,,školení,, Děti by poznaly jiný přístup a stávaly by se všestranní.

Všechny tyto akce a nápady by město mohlo propojit s novou připravovanou aplikací ,, Sportuj v Chebu,,

Popis:

Chebský sportovní sál by byl prostor, kde se děti mohou scházet individuálně bez záštity jakéhokoliv klubu. Mohou se zde zdokonalit ve svých nedostatcích prováděného sportu, či pracovat na své kondici.

Prostor by měl být přístupný komukoliv do 18 let zdarma v doprovodu dospělé osoby. By byl určen především dětem, které nemají možnost kdekoliv samy na sobě pracovat, ale chtějí něco dělat. Například děti, ze sociálně slabších rodin nemají často možnost navštěvovat jakýkoliv kroužek. Nebo také ti, kteří nastoupí do nových kroužků, ale nejsou na takové úrovni jako jejich vrstevníci si zde zdarma, individuálně mohou chodit zlepšit své tělesné dovednosti (posilování, strečink, držení těla, kondice).

Každý sport má jiné nároky a někdy je potřeba individuální příprava. Většinou jí děti provádí doma v ,,obýváku,, nebo venku, kde kvůli počasí nebo času rodičů není vždy možnost. Zde by byla možnost tyto nedostatky dohánět. Často se stává, že se naskytne nečekávaný postup atleta na vyšší úroveň soutěže a nemá kde si na tuto soutěž individuálně připravit. Pronájmy prostor jsou pro některé velmi drahé a hlavně i nedostupné. Vše je dlouhodobě obsazeno.

Chebský sportovní sál by byl vybaven základními pomůckami-žíněnky, žebřiny, míče, kužele.  Pro veřejnost by fungoval v odpoledních hodinách od pondělí do pátku, víkendy a školní prázdniny celý den. Klíče by bylo možno vyzvednout například v infocentru a poté je tam také vrátit (například do schránky).

Děti by zde měly možnost vzájemně se poznat, společně se podpořit a pomáhat. Zvykly by si na přítomnost veřejnosti, která je pří výkonu jakékoliv aktivity pozoruje. Dospělí by mohli navázat nové kontakty a spolupráce, či pomoc přítomným dětem. Mohla by se zvednout úroveň fyzické zdatnosti dětí a celkově úrovně sportu.

Veřejnost:

– primárně přístupný jakýmkoliv dětem v doprovodu osoby starší 18 let

-doprovod je zodpovědný za bezpečnost a chování svého svěřence

Varianta A – klíče

-doprovod přebírá klíče na stanoveném místě ( infocentrum) , kde se podpisem zavazuje k jeho vrácení a zodpovědnosti za chování a případnou škodu svěřence nebo jeho samotným

-klíče se v době uzavření infocentra vrací do ,,schránky,, před jeho vchodem

-každé klíče mají své číslo, v případě nevrácení platí zodpovědná osoba pokutu

Varianta B – čipy

-doprovod obdrží čip , který si už ponechá, tímto čipem by byl vpuštěn dovnitř i ven sálu

-dveře by fungovali jen na čipy , v případě ztráty by se platila pokuta

Na základě kamerového systému by byl majitel čipu/klíčů zodpovědný za každého, kdo prošel na čip/klíč

Každý dospělý by měl povinnost zapsat se do knihy návštěv i se všemi dětmi

– doba pro veřejnost 15:00- 22:00 pondělí–pátek (pokud nebude stanoveno jinak)

-doba pro veřejnost v době školních prázdnin a víkendů 7:00 – 22:00 (pokud nebude stanoveno jinak)

– v době víkendů nebo svátků by si klíče museli převzít den před , kdy je pracovní den

-využití prostoru by mělo být pohybového charakteru

-bylo by k dispozici základní vybavení (žíněnky, sítě, míče, žebřiny … )

Sportovní klub, organizace, výdělečná činnost:

– V případě zájmu sportovní organizace lze jednorázově tento prostor pronajmout za určitou částku a podmínek

– Lze také za pronajmout studentům k přípravě jejich akcí (maturitní ples)

-trenérům nebo organizacím, které chtějí zde uskutečnit školení nebo soustředění

Veškerý výdělky by šly na provoz sálu, případně ,,našetřené,, peníze by mohlo město jednou ročně využít na nové vybavení, které by odsouhlasila veřejnost či osoby, které by místo navštěvovali.

Byla by k dispozici tabule – rozvrh na měsíc, kde by si lidé mohli přečíst nadcházející hodiny, které nebudou přístupné veřejnosti (jednorázové pronájmy)

Veškeré akce by byly vedeny v nové aplikaci ,, Sportuj v Chebu ,,

O novém místě by město informovalo přes média nebo sociální sítě.

V rámci nového prostoru by mohla vniknout skupinka sportovců – nejlépe zástupce každého sportovního klubu – mladí sportovci, který by rozvíjel projekty, akce, nápady spojené s tímto místem. Komunikovali by mezi sebou a hromadně informovali veřejnost o možnostech a akcích.

Celý objekt pod kontrolou kamer.


Předpokládané náklady:

Vybavení:

-žíněnky, branky, dělící sítě (aby děti s míčem neublížili dětem bez), lavičky, žebřiny, gymnastické pomůcky a samozřejmě jiné co lze využít ke sportu dětí

Kamerový systém

Klíče / Čipový systém

Návštěvní kniha

Registrační systém – formuláře ( GDPR, souhlas kamerového záznamu, registrace)

Provozní materiály ( teplo ,voda … )

-tyto náklady by byly hrazeny z rozpočtu na rok v době vzniku, poté by se hradilo z ,,našetřených,, peněz za nájmy nebo akce

– po vzniku by se mohl projekt přihlásit do různých dotačních programů (Evropské unie) kde by mohl prostor být dotován z těchto fondů

-pokud by se podařilo projekt ,,rozjet,, mohlo by zde vyrůst sportovní středisko mnoha zaměření, které by přilákalo i veřejnost z jiných měst (jump arena, gymnastická arena, místnost pro míčové zaměření, dětská ,, posilovna,, )

-Kass má k dispozici více místností, kde v budoucnu může dojít k jednotlivým rozdělením pro různá zaměření

Odhadované náklady

Umístění

Posouzení realizovatelnosti

- vybudování sportovního sálu v budově Kamenná 5 (bývalý KASS) je nerealizovatelné z důvodu připravované rekonstrukce celého objektu pro potřeby ZUŠ Cheb, - dále se jedná o památkově chráněný objekt, kde každý stavební zásah nebo úprava podléhá schválení státní památkové péče, - v rámci města je dost dostupných sportovních zařízení a tělocvičen škol, kde je možné po domluvě s provozovatelem či uživatelem požadovanou aktivitu provádět, - umožnění volného režimu v užívání prostor města není možné, užívací vztah by musel vždy “zastřešit” spolehlivý subjekt jako nájemce nebo vypůjčitel na základě uzavřeného smluvního vztahu, který by byl povinen hradit náklady spojené s užíváním prostor (teplo, voda, úklid, elektřina atd.) a zabezpečil plnění smluvních podmínek, - navrhovatelka podává návrh bez uvedení cílového počtu dětí a věkových kategorií (není jasné zda má zmapováno kolik dětí a v jakých věkových kategoriích by sportovní sál využívalo), - v minulosti se v návrhu uváděný model sportování děti a mládeže v prostorech města neosvědčil (zejména v prostorech města Karlova 17). Na základě výše uvedených skutečností podaný návrh není možné v rámci participativního rozpočtu realizovat v žádném objektu ve vlastnictví města Cheb.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější návrhy