Život na náplavce u pěší lávky

Záměrem návrhu je podpoření života kolem náplavky u pěší lávky. Vodní toky odjakživa lákají člověka k pobytu v jejich blízkosti. Našemu městu řeka Labe propůjčuje svůj půvab a potenciál jejích břehů ve spojení s pobytem lidí není zdaleka vyčerpán. Pojďme vytvořit zázemí pro čas strávený v této lokalitě.
ID návrhu: 52
Město realizuje mimo Vylaď Kolín
2023
Sdílet:

Města pyšnící se vodním tokem s oblibou náplavky historicky sloužící k vodní dopravě přetváří na veřejný prostor. Vznikají tak promenády či prostranství pro aktivity stmelující lidi. V našem městě máme díky trati omezené možnosti, kudy se k řece přiblížit a trávit zde volný čas. V oblasti, kde nyní potkáváme “kofíkolku” je prostor navazující na dlážděnou náplavku a tendence k pobytu osob na tomto místě je evidentní. Zároveň se často lidé ptají, kde si mohou něco ugrilovat. Taková místa v Kolíně existují, jejich stav je však značně proměnlivý. Proto navrhujeme vybudovat malé zázemí, kde by si návštěvník mohl vypůjčit například gril, koule na petanque nebo pytlíky na cornhole. S tím by pochopitelně měly být vytvořeny plochy pro tyto aktivity.
V rámci podpory konceptu smartcity by mohly výpůjčky fungovat na principu výdejních boxů. Přidružené bistro by fungovalo například o víkendech. během letních měsíců případně i častěji.

Odhadované náklady

600000 Kč

Umístění

Křičkova/Brankovická

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

KRÁTCE
Návrh se týká místa, kde v současné době město realizuje své plány. Ty se z části překrývají s tímto návrhem. Stánek s občerstvením by v této atraktivní lokalitě měl začít fungovat v letní sezóně 2024 a bude provozován celoročně. Budoucí provozovatel má rozsáhlé zkušenosti v gastronomii a oblasti cestovního ruchu.

VÍCE
V červnu 2023 byla uzávěrka veřejné soutěže vyhlášené MÚ Kolín, vítěze poté schválila Rada města. Následují jednání mezi vybraným provozovatelem a městem, řešení technických a administrativních náležitostí (např. povolení Stavebního úřadu).
Město vnímá nevyužitý potenciál břehů Labe a hodlá podporovat jejich využití pro rekreaci i sport, a to v nutné součinnosti s Povodím Labe, kterému břehy patří. 

REALIZOVATELNOST posuzovaly tyto odbory: odbor správy městského majetku, odbor investic, městský architekt. 

Další návrhy u Labe: Modrý domeček – místo pro umění ve veřejném prostoru a Oživená řeka – miniloděnice

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ostatní návrhy