Oživená řeka – miniloděnice

Labe mezi Masarykovým mostem a severním koncem Kmochova ostrova ožívá jen výjimečně – například při závodech dračích lodí a memoriálu Hany Greenfieldové. Přitom by mohlo být dalším prostorem, ve kterém se od jara do podzimu mohou rekreovat děti i dospělí. Jedním z omezení pro život “pod mostem” je nemožnost uschovávat poblíž vody menší osobní lodě (kanoe, pramice, plachetnice).
ID návrhu: 48
V realizaci
2023
Sdílet:

Zajištěním úložného prostoru pro lodě v těsné blízkosti řeky by mohlo vzniknout zázemí pro stávající oddíly vodních sportů i pro jednotlivce.
Stávající loděnice ve vlastnictví klubu Fortuna “Na Háníně” u Legerova ramene je dost vzdálená od centra města. Je špatně dostupná autem a její kapacity jsou naplněny. K tomu, aby se malé lodě dostaly z Hánína do prostoru kolem Kmochova ostrova je třeba je převézt na vleku za autem nebo použít plavební komoru.
Ideálním místem pro miniloděnici v těsné blízkosti Kmochova ostrova a centra města je ulice Na Pustině – mezi čističkou odpadních vod a vjezdem do přilehlého průmyslového areálu. Místo je dobře dostupné jak pěšky nebo na kole z obou částí města, tak i autem. V blízkosti se nachází i břeh upravený jako pozvolný sjezd, po kterém je možné plavidla na vodu spouštět.
Jako jednoduché, ekonomické a dostačujcí řešení pro bezpečné uschování lodí může sloužit použitý velkokapacitní námořní kontejner. Pro jeho umístění stačí vyrovnaná plocha nebo čtyři betonové patky, k provozu stačí vybavit vnitřní prostor železnými konzolemi, na kterých se lodě dají skladovat v několika patrech.
Město by poskytlo místo, usadilo a vybavilo kontejner. O provoz by se postarali místní skauti, navrhovatel se s nimi dopředu dohodl. Loděnici by mohla využívat široká veřejnost.

Odhadované náklady

100000 Kč

Umístění

Na Pustině

Posouzení realizovatelnosti

Realizovatelné

KRÁTCE
Návrhovaná miniloděnice umožňuje široké veřejnosti využití řeky ke sportovnímu vyžití od Starého mostu dolů po proudu. Provoz je garantován zapojením fungujícího spolku (v tomto případě Skautů). 

VÍCE
Město vnímá nevyužitý potenciál břehů Labe a hodlá podporovat jejich využití pro rekreaci i sport, a to v nutné součinnosti s Povodím Labe, kterému břehy patří. 

REALIZOVATELNOST posuzovaly tyto odbory: odbor správy městského majetku, odbor investic, městský architekt. 

Další návrhy u Labe:  Život na náplavce u pěší lávky a Modrý domeček – místo pro umění ve veřejném prostoru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *