Zkracovací chodník u pětimostí v Podmoklech

Návrh podporuje vytvoření oficiálního chodníku namísto živelně vyšlapané zkratky přes trávník.
Nerealizovatelné
2020
Sdílet:

Vytvořením chodníku namísto živelně vyšlapané pěšiny přes trávník dojde k potvrzení logické zkratky na cestě od hlavního nádraží směrem k viaduktu a dále OC Lidl. Náhrada prašné cesty kvalitním chodníkem zabrání dalšímu ničení trávníku, sníží prašnost za sucha a roznášení bláta za deště. V neposlední řadě se zvýší bezpečnost chodců a zkultivuje veřejný prostor.
V minulosti se město pokoušelo pohybu chodců po zkratce bránit (např. postavením plakátovací plochy do cesty), ale marně. Proto za lepší řešení považuji trasu zkratky legalizovat novým chodníkem a nenutit stovky lidi denně chodit oklikou.

Odhadované náklady

150000 Kč

Umístění

pozemková parcela č. 966/1, k.ú. Podmokly

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

Návrh není v souladu s pravidly Participativního rozpočtu statutárního města Děčín pro rok 2020. Odhadované náklady budou přesahovat možný limit 500 tis. Kč z důvodu nutnosti přeložky inženýrských sítí. Návrh nepostupuje do hlasování.

Jedná se o pozemek p.č. 966/1 k.ú. Podmokly, který je v majetku města, realizovatelnost - ANO.

Vybudování chodníku je možné.
Upozorňujeme na uložení inženýrských sítí v současné zeleni (kabel el. napětí). Případná přeložka by chodník významně prodražila.
Chodník by podléhal stavebnímu řízení.

Realizovatelnost - ANO.

Dle Územního plánu města Děčín v platném znění se uvedená lokalita nachází v zastavěném území, zóna smíšená centrální (ozn. SC), kde je záměr přípustný.
Záměr se nenachází na kulturní památce ani na území památkové zóny.

Návrh podléhá povolení dle stavebního zákona.

Realizovatelnost - ANO

K podanému návrhu nemáme připomínky a doporučujeme návrh zařadit mezi realizovatelné.

Realizovatelnost - ANO

Jeden komentář

  • Dovoluji si upozornit, že zdůvodnění zamítnutí návrhu „nutností přeložky inženýrských sítí (el. kabelu)“ je nesmysl, neboť elektrické sítě v ČR bývají většinou vedené v tělese chodníku. Na provedení pod chodníkem existuje i prostorová norma ČSN. Proto k vybudavání chodníku nad trasou el. vedení žádná přeložka není nutná !
    Vyjádření úředníka města je zcela neprofesionální. Prosím, vysvětlete mu, že se s přeložkou mýlí. Pokud máte pochybnosti, informujte se u provozovatele těchto el. sítí (společnost ČEZ Distribuce) a ten bez jakékoliv pochyby potvrdí, že přeložku kabelu nepožaduje …

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *