Výsledky hlasování 2022

AKTUALIZACE ke dni 10.03.2023: Realizace návrhu s názvem „Obnova malých lázní Chmelnice“ bohužel musela být zrušena. Příslušný odbor oslovil šest projektantů za účelem zpracování projektové dokumentace, která by sloužila jako podklad pro výběrové řízení na zhotovitele. Všichni oslovení projektanti zakázku odmítli z důvodu nedostatečných financí na projektovou dokumentaci, přičemž se shodli na tom, že dle jejich odhadu nejsou finance dostatečné ani na vlastní realizaci. Předpokládané náklady na vlastní realizaci včetně projektové dokumentace by tak vzrostly na více než 1 mil. Kč.

Pravidla Tvoříme Děčín 2022 uvádí, že dojde-li v průběhu přípravy a realizace návrhu k navýšení nákladů na realizaci oproti původně plánovanému rozpočtu a zároveň bude překročen maximální finanční limit pro návrh (tj. 500 tis. Kč), rozhodne o dalším postupu a případném dofinancování nákladů na realizaci Rada města Děčín. Rada města výše uvedené informace projednala a svým usnesením zrušila realizaci této akce.

K realizaci tak postupuje další návrh v pořadí, kterým je „Revitalizace workoutového hřiště Letná“.

 

V pátek 23. září 2022 bylo ukončeno hlasování o návrzích v rámci participativního rozpočtu Tvoříme Děčín 2022. Hlasování se letos účastnilo 1.409 občanů, což je dosud nejvyšší počet hlasujících. Z 22 návrhů, o kterých mohli občané hlasovat, bude městem Děčín zrealizováno 5 návrhů. Nejúspěšnějším návrhem s počtem 573 hlasů se stal projekt „Sezení na travnaté ploše na Komenského náměstí“, na druhém místě se umístil návrh „Pítko a osvěžovník na Stoličné hoře“ s 500 body.

Jednotlivé návrhy získaly kladné i záporné hlasy, tyto hlasy byly navzájem započteny a byl sestaven výsledkový žebříček. Na základě tohoto žebříčku jsou rozděleny finanční prostředky potřebné pro realizaci návrhu, v pořadí od návrhu, který získal nejvíce bodů, až do vyčerpání přidělených finančních prostředků.

Nyní budou všechny vítězné návrhy předloženy radě města ke schválení zahájení jejich přípravy a realizace a následně budou realizovány.

Děkujeme všem, kteří se Tvoříme Děčín účastní, ať už jako navrhovatelé či jako hlasující.

 

Výsledky hlasování

název návrhuhlasy celkempozitivní hlasynegativní hlasynáklady náklady kumulativněvybráno k realizaci
Sezení na travnaté ploše na Komenského náměstí573607341500015000ANO
Pítko a osvěžovník na Stoličné hoře50052020460000475000ANO
Pohádkový les Děčín48855365500000975000ANO
Obnova malých lázní Chmelnice465485205000001475000ANO
Psí hřiště396469735000001975000ANO
Revitalizace workoutového hřiště na Letné376415395000002475000NE
Obnova dětského a sportovního hřiště v Dolním Žlebu339368295000002975000NE
Zvelebení „údolíčka“ za nemocnicí329362335000003475000NE
Hřiště u Střelnice243287443500003825000NE
Parkour/Workout hřiště v Želenicích224284605000004325000NE
Boční schodiště u ZŠ Březová196229331000004425000NE
Úprava pěšinky – zkratky vyšlapané v městské zeleni1933171242500004675000NE
Hřiště Dvořákova189216275000005175000NE
Meteorologický kiosek168251834500005625000NE
Lavičky v Bynově141181401000005725000NE
Oprava chodníku – Máchovo náměstí132197655000006225000NE
Úprava stání pro kontejnery na tříděný odpad v ul. Na Valech101137361400006365000NE
Odkaz minulosti91135442000006565000NE
Odstranění zúžení vjezdu na parkoviště před panelákem70138685000007065000NE
Děčínský obr412141735000007565000NE
Lavička Václava Havla102071973500007915000NE

Statistiky hlasováníSdílejte výsledky s ostatními!
Facebook
Twitter
Email

Nejnovější aktuality

Navštivte Pohádkový les!

V rámci Tvoříme Děčín 2022 byl dokončen projekt Pohádkový les Děčín. Nachází se na celoročně přístupném místě na konci ulice Slovanská na Letné. Přístupových cest

Více »