Jak pokračujeme s realizací Vašich návrhů?

Sledujte realizaci návrhů v Galerii návrhů!

Zastupitelstvo města Děčín schválilo dne 16.12.2021 realizaci Tvoříme Děčín 2022. V období únor – květen 2022 bude možné podávat návrhy.

O Tvoříme Děčín

Tvoříme Děčín je tzv. participativní rozpočet. Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Město Děčín pro Tvoříme Děčín vyčlenilo 2 000 000 Kč.

Vyvrcholením je všelidové hlasování o tom, které návrhy obyvatel má obec realizovat.

...

Radnice schválí realizaci PaR

leden - únor 2021

Lidé přijdou s návrhy a v termínu je podají

únor - květen 2021

Realizovatelnost návrhů prověří úředníci

únor - červenec 2021

O návrzích proběhne hlasování

říjen 2021

Radnice zajistí realizaci vybraných návrhů a uvolní část rozpočtu

listopad 2021 a dál

Radnice schválí realizaci PaR

leden - únor 2021

Lidé přijdou s návrhy a v termínu je podají

únor - květen 2021

Realizovatelnost návrhů prověří úředníci

únor - červenec 2021

Návrhy prodiskutují občané mezi sebou

září 2020

O návrzích proběhne hlasování

říjen 2021

Radnice zajistí realizaci vybraných návrhů a uvolní část rozpočtu

listopad 2021 a dál

Dejte vědět o stránce sousedům

Share on email
Sdílet přes e-mail
Share on facebook
Sdílet na Facebooku
Share on twitter
Sdílet na Twitteru
Share on whatsapp
Sdílet na WhatsAppu

Realizované návrhy