Jaké návrhy budou realizovány?

Podívejte se na výsledky hlasování!

O Tvoříme Děčín

Tvoříme Děčín je tzv. participativní rozpočet. Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Město Děčín pro Tvoříme Děčín vyčlenilo 5 000 000 Kč.

Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích a sousedských setkáních. Na nich diskutují o tom, co chtějí ve své obci změnit a jak.  Společné návrhy pak předkládají radnici k  posouzení z hlediska realizovatelnosti.

Vyvrcholením je všelidové hlasování o tom, které  návrhy obyvatel má obec realizovat.

Harmonogram

Radnice uvolní část rozpočtu

21. ledna 2020

Lidé přijdou s návrhy a v termínu je podají

únor - květen 2020

Realizovatelnost návrhů prověří úředníci

červen - srpen 2020

Návrhy prodiskutují občané mezi sebou

září 2020

O návrzích proběhne hlasování

říjen 2020

Radnice zajistí realizaci vybraných návrhů

listopad 2020 a dál

Dejte vědět o stránce sousedům

Share on email
Sdílet přes e-mail
Share on facebook
Sdílet na Facebooku
Share on twitter
Sdílet na Twitteru
Share on whatsapp
Sdílet na WhatsAppu