Lavice v lese číslo 2

Po loňském úspěšném návrhu na lavičku v lese posílám nový návrh. Po dohodě s Ing. Novákem z městských lesů bychom opět vybrali místa v lese na Červeném vrchu na umístění laviček. Na krásné vyhlídce se určitě uplatní další. Zároveň navrhuji přidat informační tabule, ukazatele cest k lavičkám, informační tabule o fauně a flóře pro děti apod.
Čeká na posouzení realizovatelnosti
2020
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Lavice v městském lese na Červeném vrchu.
Navrhuji další lavičky, ukazatele cest, informační tabule o místě, tabule s popisem fauny a flory.
Podobně krásné, jako jsou na Pastýřské stěně. Nevyužitých míst je zde spousta – od hřbitova na Škrabkách až k vyhlídce nad Labem.
Místo pro lavičky i ostatní věci upřesníme s Ing. Novákem z městských lesů.

Odhadované náklady

100000 Kč

Umístění

Městský les na Červeném vrchu. Vyhlídka na město.

Posouzení realizovatelnosti

Jedná se o pozemek p.č. 786/18 k.ú. Prostřední Žleb – pozemek je v majetku města. Výsledek realizovatelnosti: ANO

Odbor místního hospodářství

Nemáme námitek. Realizovatelnost ANO

Odbor komunikací a dopravy

Lesní hospodářství (Ing. Přemysl Hruška)Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, není tímto záměrem dotčena ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa.Lesní úřad Děčín, p. o.Ředitel Lesního úřadu Děčín, p. o. uvedl, že předkladatelka projektu věc projektu konzultovala. ředitel Lesního úřadu Děčín tento projekt podporuje.Výsledek realizovatelnosti: ANO

Odbor životního prostředí

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější návrhy