Přístupová cesta a volnočasové sportoviště v Krásném Studenci

Vybudování přístupové cesty na hřiště a povrchová úprava pozemků.
Nerealizovatelné
2020
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

V Krásném Studenci nemají děti kde sportovat a socializovat se. Vybudování přístupové cesty a povrchová úprava hřiště nabídne sportovní vyžití dětí a dospělých. Hřiště využije MŠ a bylo by zde možné pořádat dětské dny.
Přístupová cesta pro pěší a údržbu: Přemostění potůčku železobetonovým panelem. Odstranění stromů, které budou cestě překážet. Vybagrování zeminy, zhutnění podloží, položení geotextilie a následně navezení několika vrstev štěrku. Cestu osadit obrubníkem.
Povrchová úprava pozemků: Srovnání povrchu. Odstranění kamenů a odpadu. Dle potřeby navést zeminu novou. Odstranění keřů (vybagrováním) podél hřiště. Odstranění fotbalových branek. Nové branky mobilní. Zasazení travního semena. Na hřišti vytvořit povrch ke sportování.

Odhadované náklady

500000 Kč

Umístění

Krásný Studenec 40502

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

Odhadované náklady budou mnohonásobně přesahovat možný limit 500 tis. Kč, což je v rozporu s pravidly Participativního rozpočtu statutárního města Děčín pro rok 2020. Návrh nepostupuje do hlasování.

Pozemky v k.ú. Krásný Studenec – předmětná lokality včetně předpokládaného přístupu jsou v majetku města, v katastrální mapě v příloze označeny zeleně, realizovatelnost - ANO.

Odbor místního hospodářství

Na pozemek plánovaného volnočasového hřiště je velmi špatný přístup pro techniku, která je zapotřebí pro rozsáhlou úpravu celé lokality. Na pozemek se stahují podzemní vody a přístup je přes místní vodoteč. Je zapotřebí hydrogeologický posudek celé lokality a projektovou dokumentaci. Hřiště by bylo třeba celé zabezpečit oplocením proti divokým prasatům.
Odhadovaná cena úpravy přístupu na pozemek je 500 tisíc Kč.
Odhadovaná cena volnočasového hřiště je 2 mil. Kč.

Napojení sportoviště je možné. Realizovatelnost - ANO.

Odbor komunikací a dopravy

Dle Územního plánu města Děčín v platném znění se uvedená lokalita nachází v zastavěném území, zóna areály tělovýchovy a sportu (ozn. S), kde je záměr přípustný.
Záměr se nenachází na kulturní památce ani na území památkové zóny.

Návrh podléhá povolení dle stavebního zákona.

Realizovatelnost - ANO

Odbor stavební úřad

Nedoporučujeme podaný návrh zařadit mezi realizovatelné projekty. Jeví se, že vynaložené celkové náklady na vybudování přístupové cesty a volnočasového sportoviště nebudou v souladu s pravidly participativního rozpočtu pro rok 2020, tzn. do výše 500 000,00 Kč. A to s ohledem na rozsáhlost projektu.

Realizovatelnost - NE

Odbor rozvoje

Jeden komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ostatní návrhy