Cvičení v přírodě nejen pro seniory

Záměrem je umožnit nejen aktivním seniorům jednoduchá kondiční, relaxační a protahovací cvičení v krásné přírodě pomocí souboru vhodně zvolených pomůcek ke cvičení.
Realizované
2020
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Aktualizace ke dni 17.06.2022: Realizace návrhu je dokončena – v Březinách bylo vybudováno hřiště se souborem pomůcek pro kondiční, relaxační a protahovací cvičení nejen pro seniory. Dodavatelem byla firma COLMEX s. r. o., celkové náklady činí 683.902,- Kč. 

Přiměřeně zvolené cvičení na čerstvém vzduchu pomáhá zlepšovat kondici a zdraví i osobám vyšší věkové kategorie. Podpoříme-li seniory v tělesné aktivitě, povede to ke vzájemné spokojenosti, radosti a štěstí. Nezapomeňme, že každý z nás jednou dosáhne seniorského věku.
Navrhuji rozšíření sportovního areálu tvořeném hřištěm na míčové sporty, workoutovým cvičištěm a atletickým oválem o venkovní tělocvičnu nejen pro seniory a to v klidné okrajové části města u Ploučnice v Březinách. Vznikne tak ucelený sportovní areál v příměstské zóně přístupný všem obyvatelům Děčína. Cvičení lze zde kombinovat procházkami podél Ploučnice.
Lokalita je snadno dostupná z centra Děčína pěšky, na kole, vlakem, autobusem i autem. Je možnost snadno zaparkovat a občerstvit se v několika restauračních zařízeních. Nedaleko je vyhlášená pražírna kávy s moderní kavárničkou. Místo je výchozím bodem pro turistické výšlapy do okolí – např. na rozhledny Velký Chlum a Sokolí Vrch.
Lokalita se nachází na pozemku ve vlastnictví města Děčín č. 276/49, k.ú. Březiny u Děčína. Přibližné souřadnice 50.7621819N, 14.2432608E

Odhadované náklady

500000 Kč

Umístění

pozemková parcela č. 276/49, k.ú. Březiny u Děčína. Souřadnice 50.7621819N, 14.2432608E

Realizovatelné

Pozemek p.č. 276/49 k.ú. Březiny u Děčína je v majetku města včetně navazujícího pozemku p.č. 276/23, realizovatelnost - ANO.

Odbor místního hospodářství

Na pozemek p.č.276/49 je vypracovaná studie na využití celé plochy. Prověřit možnost do prostoru zapracovat i cvičební stroje pro fitness nejen pro seniory.
Realizovatelnost - ANO

Odbor komunikací a dopravy

Dle Územního plánu města Děčín v platném znění se uvedená lokalita nachází v zastavěném území, zóna areály tělovýchovy a sportu (ozn. S), kde je záměr přípustný.
Záměr se nenachází na kulturní památce ani na území památkové zóny.

Návrh podléhá povolení dle stavebního zákona.

Realizovatelnost - ANO

Odbor stavební úřad

Doporučujeme podaný návrh zařadit mezi realizovatelné projekty. Vynaložené náklady nebudou převyšovat maximální možnou výši dle pravidel Tvoříme Děčín pro rok 2020 a kompletní doba realizace uvedenému návrhu se jeví jako realizovatelná do 18 měsíců.

Realizovatelnost - ANO

Odbor rozvoje

Připojujeme se ke stanovisku odboru komunikací a dopravy, tj. na pozemek p.č.276/49 je vypracovaná studie na využití celé plochy. Prověřit možnost do prostoru zapracovat i cvičební stroje pro fitness nejen pro seniory.
Zároveň uvádíme, že odbor školství a kultury Magistrátu města Děčín ve spolupráci s komisí sportovní zpracoval „Plán rozvoje sportu města Děčín 2018 – 2028“ schválený Zastupitelstvem města Děčín dne 28.06.2018 usnesením č. ZM 18 06 04 21. Cílem tohoto plánu je zajistit všem obyvatelům města Děčín sportovní vyžití na odpovídající úrovni a naplnit tak cíl Strategického planu rozvoje města Děčín 2014 – 2020, rozvojové téma F: Atraktivní město pro život. Na tomto základě podporujeme další rozvoj hřišť ve městě, a to nejen pro seniory.

Realizovatelnost – ANO

Odbor školství a kultury

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *