Příčné zpomalovací prahy v ulici Vilsnická - Tvoříme Děčín

Příčné zpomalovací prahy v ulici Vilsnická

Instalace příčných zpomalovacích polštářů a rozšíření průjezdu silnice o 40 cm.
Nerealizovatelné
2020
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

V daném úseku je často překračován rychlostní limit. Dochází zde k častým dopravním nehodám a vznikají nebezpečné situace v levotočivé zatáčce. Jelikož není možné vybudovat chodník v průjezdním úseku silnice v horní části ulice Vilsnická, navrhuji instalaci příčných zpomalovacích polštářů a rozšíření průjezdu silnice o 40 cm „ukrojením

Odhadované náklady

50000 Kč

Umístění

Vilsnice 551

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

V případě rozšíření průjezdu silnice o 40 cm by bylo nutné vybudovat opěrnou zeď, čímž by odhadované náklady přesáhly stanovený limit 500 tis. Kč, což je v rozporu s pravidly Participativního rozpočtu statutárního města Děčín pro rok 2020. Příčné prahy byly již v minulosti instalovány a na žádost místních občanů odstraněny. Návrh nepostupuje do hlasování.

Záměr podaného návrhu je reálný, ale nedoporučujeme jeho realizaci, V daném úseku je snížena rychlost na 30 km/h, zpomalovací prahy zde byly v minulosti na komunikaci umístěny. Tyto prahy a dopravní značení, vztahující se k nim, byly v roce 2014 odstraněny, jelikož prázdné nákladní automobily (zejména Technických služeb) způsobovaly nadměrný hluk a prahy byly neustále poškozeny.

Realizovatelnost - ANO.

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Pozemek pod komunikací je v majetku města, realizovatelnost - ANO.

Odbor místního hospodářství

Nedoporučujeme instalaci příčných zpomalovacích prahů. V tomto úseku je již rychlost snížena na 30 km/h - realizovatelnost ano.
Navrhované rozšíření průjezdu silnice o 40 cm „ukrojením" je možné pouze v případě vystavení nové opěrné zdi pod ukrojeným svahem - podstatné navýšení nákladů, nutnost projektu a stavebního povolení na opěrnou zeď. Realizovatelnost - NE

Odbor komunikací a dopravy

Nedoporučujeme podaný návrh zařadit mezi realizovatelné projekty. Dle vyjádření OSC již v minulosti byly v tomto úseku zpomalovací prahy umístěny a poté následně v roce 2014 odstraněny, jelikož provoz vozidel (zejm. nákladních vozidel) způsoboval nadměrný hluk a prahy byly neustále poškozovány. Jeví se, že vynaložené náklady na zbudování zpomalovacího prahu, rozšíření komunikace a případné zajištění svahu nebudou v souladu s pravidly Tvoříme Děčín pro rok 2020, resp. jejich předpokládaná hodnota by převyšovala maximální možnou výši.

Realizovatelnost - NE

Odbor rozvoje

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *