Revitalizace nábřeží

Oživení nábřeží po levé straně Labe. Nová cesta pro procházku s dětmi a kočárkem. Propojení s dětským hřištěm u kruhovým objezdem před mototechnou a novým grilovacím místem.
Nerealizovatelné
2018
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Odhadované náklady

500000 Kč
Pozn.: zpevněná cesta = 400000; vysazení zeleně a mobiliáře= 100 tisíc

Umístění

Podmokly, 392/6

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

Návrh není v souladu se záměry města a Povodím Labe, st.p. Plánovaná stavba vodního díla zatopí některé části navrhované cesty. V rámci Koncepce cyklodopravy je v těchto místech naplánováno vybudovat Labskou cyklostezku, ale i zde je nutné počkat na výstavbu vodního díla.

Ostatní návrhy