SPORTUJEME I VEČER

Ve městě Děčín chybí nejenom odpovídající hala na futsal, ale dokonce i venkovní hřiště. Nejblíže ideálu se blíží školní hřiště ZŠ M. Tyrše. Pokud by se na něm dostavělo umělé osvětlení bude odpovídat pravidlům a normám pro konání soutěžních utkání na místní a okresní úrovni.
Nerealizovatelné
2019
Sdílet:

Přivedení kabelů s elektrickou energií na hřiště. Vybudování šesti stožárů na osvětlení, tři na každé delší straně hřiště. Stožáry budou osazeny moderními, nízkonákladovými světly. Dále zřízení řídící skříně (zapínání, vypínání, pojistky).

Odhadované náklady

350000 Kč

Umístění

Hřiště ZŠ M. Tyrše, Vrchlického 630/5, Děčín 2

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

Odhadované finanční náklady na vybudování osvětlení sportovního hřiště přesahují maximální povolené finanční náklady na jeden návrh, cca 1 mil. Kč.