Úprava cestiček v parku Bažantnice

Zpevnění blátivého povrchu pěšin vrstvou zásypového materiálu, např drobným štěrkem. Zbudování několika malých dřevěných můstků a přístupů ze směru od sídliště a z ulice Nad Bažantnicí.
Realizované
2019
Sdílet:

Aktualizace ke dni 09.05.2022: Projekt je hotov. Na tomto odkazu naleznete více informací.

Aktualizace ke dni 08.07.2020: Dne 12.05.2020 proběhlo jednání na místě za účasti architekta města, geodetů a střediska městských služeb. Zaměření bude provedeno v měsíci říjen/listopad 2020 po opadu listí z důvodu špatného přístupu do lokality (hustý podrost a husté koruny stromů), následně bude vypracována studie prostoru.

Odstranění listí z parkových pěšinek. Zpevnění povrchu stávajících pěšinek násypovým materiálem, např. drobným štěrkem, kačírkem, či jiným vhodným materiálem, dle vyjádření odborníka, nejednalo by se o vybudování asfaltových, či dlážděných chodníků, ale pouze o zlepšení povrchu přírodních pěšinek.
Instalace dvou až tří kusů dřevěných můstků stejného typu jako už existující (použitý materiál – kulatina), pokud vystačí finanční náklady.
Napojení přístupových cest na parkové pěšiny ze směrů: U tvrze a Za Bažantnicí , event dalších přístupů.

ODŮVODNĚNÍ: Vzhledem k tomu, že komplexní řešení revitalizace parku Bažantnice je pro vysoké náklady nejspíš otázkou daleké budoucnosti, umožnilo by toto úsporné řešení obyvatelům sídliště a přilehlých lokalit využívat tento téměř nevyužívaný park opět k procházkám a relaxaci. Napojení parkových cestiček ze směru od sídliště je přes některou z rovinek, jednu betonovou či druhou travnatou, otázkou cca deseti metrů. A pokud by se našlo řešení průchodu směrem k ulici Jiřího z Poděbrad, bylo by možno tichými uličkami dojít až do parku u Thunské kaple. Zdánlivě to sice spolu nesouvisí, ale když se vezme v úvahu, že obyvatelé tak „lidnatého“ sídliště na okraji města nemají prakticky možnost ani krátké procházky přírodou, je to paradox, který by bylo dobré napravit co nejdříve. A na zelené stráni s výše uvedenými rovinkami by byl dostatek místa pro dětská hřiště a lavičky. Věřím, že toto řešení by bylo možno bez nutnosti příliš vysokých finančních nákladů realizovat opravdu brzy a to považuji za podstatné.

Odhadované náklady

500000 Kč

Umístění

Ostatní návrhy