Chodník pro pěší z ulice Ploučnická

Chodník pro pěší z ulice Ploučnická k budově plaveckého areálu a komplexu Kaufland, který by opět umožnil příjemnou chůzi „zadem“ kolem Ploučnice – chodník tu kdysi býval.
Nerealizovatelné
2019
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Chodník pro pěší v délce max. 80 metru. Vedl by podél areálu koupaliště, současně podél řeky Ploučnice.

Odhadované náklady

100000 Kč

Umístění

Děčín 3 – Staré město, za koupalištěm, z ul. Ploučnická

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

V navrženém území je plánována výstavba cyklostezky. Výstavba této cyklostezky bude vzhledem ke svažitosti terénu převyšovat maximální finanční náklady na jeden projekt.