Zachraňme lesy

Výsadba stromů na pozemcích městských lesů za účasti veřejnosti.
Realizované
2020
Sdílet:

Aktualizace ke dni 24.09.2022: Projekt je hotov. Na tomto odkazu naleznete více informací.

 

Dlouhodobé sucho, kůrovec a velký vítr způsobili po celé republice velké škody na lesních porostech. Navrhuji proto zorganizovat výsadbu stromů na místech vytipovaných Lesním úřadem Děčín. Výsadba by proběhla formou několika víkendových akcí za účasti veřejnosti. Z investovaných peněz by se zaplatily sazenice stromů a náklady spojené s organizací akce. Sázelo by se více druhů stromů, které jsou schopny lépe odolat přírodním vlivům než monokultura smrku.

Odhadované náklady

100000 Kč

Umístění

Lesy na pozemcích patřicích městu Děčín

Posouzení realizovatelnosti

Realizovatelné

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, nemá námitek k realizaci akce „Zachraňme lesy – Výsadba stromů na pozemcích městských lesů za účasti veřejnosti“ za předpokladu, že bude postupováno podle pokynů právnické osoby s názvem Lesní úřad Děčín, příspěvková organizace Statutárního města Děčín, IČO 47274760, se sídlem Bynovská 74/20, 405 02 Děčín XXI, datová schránka: t2tnk7s (ředitel a příslušný odborný lesní hospodář - Ing. Antonín Novák) a v souladu s platnými právními předpisy.

Lesní úřad Děčín, p. o. se sídlem Bynovská 74/20, 405 02 Děčín XXI, nemá námitek k realizaci akce "Zachraňme lesy – Výsadba stromů na pozemcích městských lesů za účasti veřejnosti", předkladatel tohoto projektu věc s ředitelem Ing. Novákem projednal. Příspěvková organizace tuto akci podporuje a má již předběžně připravené dostupné místo, kde by mohlo dojít k realizaci.
Realizovatelnost - Ano

Nepřísluší odboru místního hospodářství, pokud se jedná o pozemky vedené v katastru nemovitostí jako lesní pozemek, jsou tyto pozemky v majetku města spravovány Lesním úřadem Děčín.

Odbor rozvoje souhlasí s realizací tohoto návrhu. Návrh je v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Děčín ve strategickém cíli B3 Udržet a zkvalitnit životní prostředí.
Realizovatelnost - Ano

4 komentářů

 • Dobrý den, nedávno byl zveřejněn výzkum (odkaz dole), který ukázal, že pro český ekosystém jsou nejvýhodnější olše a duby. Zároveň tam potvrdili, že smrkové monokultury mají značný dopad na „vysilování půd“ na živiny, čímž se stále snižuje výnos dřeva. Navíc monokultury nejsou pro českou přírodu přirozené (původní je listnatý až listnato-jehličnatý porost), špatně odolávají nepřízni počasí, jsou náchylné na škůdce a okyselují půdu. Oproti tomu lesy z olší a dubů nejsou těmito problémy postihovány. Jejich odumřelé listy jsou pak nejlepší možnou potravou pro žížaly (jehličí jim nechutná a kyselé půdy nesnáší). Žížalí trus je de facto humus – nová hlína, obohacená o enzymy, které půdu značně zúrodňují a podporují rostlinný růst. Pohyb žížal pak půdu prokypřuje, provzdušňuje, umožňuje rychlejší zásak vody a zajistí, že se v ní udrží větších objemy vody. Taková krajina je díky tomu méně postižená suchem a časem se zúrodní natolik, že se může les vykácet a vzniklé pole skvěle poslouží pro zemědělské účely.

  Chtěl bych vás požádat, zda byste mohl ve svém projektu privilegovat sadbu olší a dubů. Děkuji.

  https://www.idnes.cz/hobby/zahrada/zizaly-voda-sucho-vedkyne-dost-jehlici-nechutna.A200305_135154_domaci_onkr?

  Reagovat
  • Dobrý den.

   Tímto Vás zvu na tuto akci, která se bude konat 25.9. od 8 do 14 hodin v Oldřichově u Děčína.
   Budete si moct zasadit jedle a buky.

   S pozdravem
   Vojtěch Nádvorník
   organizátor

   Reagovat
 • Tento návrh se mi zdá v současné době jako jeden z nejdůležitějších. Proto si myslím, že by navrhovaná částka měla být zvýšena na maximum 500 000 Kč, aby byla osázena větší plocha lesů. Odhad potřebných nákladů by měl navrhnout Lesní úřad.

  Reagovat
  • Dobrý den.

   Tímto Vás zvu na tuto akci, která se bude konat 25.9. od 8 do 14 hodin v Oldřichově u Děčína.

   Co se týka výše nákladů, s Lesním úřadem Děčín jsme se dohodli na částce 100 tisíc Kč, protože byla akce myšlena pro veřejnost. tak větší akci by byl Lesní úřad těžko organizačně zvládnul.

   S pozdravem
   Vojtěch Nádvorník
   organizátor

   p.s. Jak se tam dostanete? V Bynově u Penny Marketu se dejte vlevo po ulici Bynovská směrem na Horní Oldřichov (pěšky)

   Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *