Vylepšení aleje na cyklostezce v Křešicích

V nové aleji u cyklostezky některé stromky chybí nebo jsou ve špatném stavu. Návrh by měl posloužit ke zlepšení stavu aleje.
Nerealizovatelné
2019
Sdílet:

Na místě dosadit stromky, které chybí nebo nejsou v dobrém stavu.

Odhadované náklady

20000 Kč

Umístění

Děčín Křešice – alej od železničního přejezdu

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

Návrh není situován na pozemcích města. Pozemky jsou ve vlastnictví Ústeckého kraje či Státního pozemkového úřadu.