Tohle město není pro starý?

Na každém z vybraných městských parkovišť zřídit několik parkovacích míst se striktním časovým omezením. Výběr počtu míst a časový limit volit dle charakteru budovy.
Nerealizovatelné
2018
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Odhadované náklady

150000 Kč
Pozn.: V první fázi jde tedy o 6 ks dopravních značek, jejich instalaci a dle situace doplnit vodorovné značení. Mělo by postačit 150 000,- Kč.

Umístění

parkoviště před veřejnými budovami (alespoň hl. nádraží, bývalé ČSPL-poliklinika a VZP-poliklinika)

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

Před budovou Polikliniky (VZP) jsou místa s časovým omezením zrealizována. Parkoviště před Atriem Děčín (bývalé ČSPL) není v majetku města. Parkoviště před hlavním nádražím není možné zrealizovat vzhledem k dopravní obslužnosti MAD, bezbariérový vstup, vč. parkovacích míst je z ul. Práce.

Ostatní návrhy