Cesta kolem, nikoli na! (hřbitov)

Pakliže je v mapách i v katastru pozemek pojmenovaný jako ulice (zde Pomezní), předpokládá se, že bude přinejmenším schůdná bez ohrožení uživatelů na zdraví. Základem projektu je úprava přírodní cesty v okolí hřbitova tak, aby byla lépe schůdná. Jedná se zejména odstranění velkých balvanů a nerovností.
Nerealizovatelné
2019
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Odstranění nerovností a odvodnění povrchu jako u „vedlejší komunikace“, zejména v oblasti kolem hřbitova Škrabky. V této části, která prochází lesem, nepředpokládám veřejné osvětlení. Cesta zůstane přírodního charakteru, jedná se zejména o odstranění balvanů a dalších nerovností pouze v délce okolo hřbitova.

Odhadované náklady

500000 Kč

Umístění

p.p.č. 6, k.ú. Podmokly

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

Cesta má přírodní charakter a zásahem dle navrhovatele by mohlo dojít k rozrušování a erozi současného podkladu a tím k odplavování kamenů a zeminy. Kameny v letité cestě zpevňují podklad a při větších deštích působí jako zpomalovací prvek proti přívalové vodě, navíc vyčnívající části kamenů mohou být větším skalním blokem, který bude velmi nákladné odstranit. Dále by stavba poškodila kořenové systémy stromů, které lemují cestu v celé její délce.

Nejnovější návrhy