Osvětlení a úprava bahnité cesty na dlážděný chodník v Bynově

Osvětlení a úprava bahnité proluky, cesty mezi autoservisem Louda a zahradou MŠ Na Pěšině v Bynově. Jedná se o hojně využívanou a frekventovanou spojnici a zkratku pro pěší, po které se nedá v deštivém počasí vůbec chodit.
Čeká na posouzení realizovatelnosti
2020
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Podávám tímto návrh na úpravu cesty, která je v majetku statutárního města Děčín. Jedná se o cca 100 metrový úsek mezi autoservisem Louda a zahradou MŠ Na Pěšině v Bynově. Tato cesta je hojně využívána zdejšími občany. Ovšem při deštivém počasí se zde vytvářejí velké louže a z důvodu absence pevné dlažby zde hrozí i riziko častých úrazů, uklouznutí po kluzkém a bahnitém povrchu. Jako řešení bych zde viděla položení zámkové dlažby po celém úseku cesty, která bude navazovat na stávající zámkovou dlažbu další části stejného pozemku a která se v případě budoucích oprav dá rozebrat a zase složit. Součástí návrhu je také osvětlení cesty – nové rozvody sítě veřejného osvětlení vč. sloupů. Jedná se o část pozemku č. 761/130 v kú Bynov. Přesnější místo jsem uvedla na jednom z obrázků v příloze tohoto návrhu. Věřím, že občané Bynova by opravu této cesty s povděkem uvítali. Cesta sice může být součástí právě vznikající územní studie Revitalizace Bynova, ale již nyní je jisté, že není zahrnuta do I. etapy, což znamená, že v rámci revitalizace by došlo k případné úpravě této cesty až v delším časovém horizontu.

Odhadované náklady

400000 Kč

Umístění

Pozemek č. 761/130 v kú Bynov (v majetku statutárního města Děčín)

2 komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější návrhy