Osvětlení a úprava bahnité cesty na dlážděný chodník v Bynově

Osvětlení a úprava bahnité proluky, cesty mezi autoservisem Louda a zahradou MŠ Na Pěšině v Bynově. Jedná se o hojně využívanou a frekventovanou spojnici a zkratku pro pěší, po které se nedá v deštivém počasí vůbec chodit.
Realizovatelné
2020
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Podávám tímto návrh na úpravu cesty, která je v majetku statutárního města Děčín. Jedná se o cca 100 metrový úsek mezi autoservisem Louda a zahradou MŠ Na Pěšině v Bynově. Tato cesta je hojně využívána zdejšími občany. Ovšem při deštivém počasí se zde vytvářejí velké louže a z důvodu absence pevné dlažby zde hrozí i riziko častých úrazů, uklouznutí po kluzkém a bahnitém povrchu. Jako řešení bych zde viděla položení zámkové dlažby po celém úseku cesty, která bude navazovat na stávající zámkovou dlažbu další části stejného pozemku a která se v případě budoucích oprav dá rozebrat a zase složit. Součástí návrhu je také osvětlení cesty – nové rozvody sítě veřejného osvětlení vč. sloupů. Jedná se o část pozemku č. 761/130 v kú Bynov. Přesnější místo jsem uvedla na jednom z obrázků v příloze tohoto návrhu. Věřím, že občané Bynova by opravu této cesty s povděkem uvítali. Cesta sice může být součástí právě vznikající územní studie Revitalizace Bynova, ale již nyní je jisté, že není zahrnuta do I. etapy, což znamená, že v rámci revitalizace by došlo k případné úpravě této cesty až v delším časovém horizontu.

Odhadované náklady

400000 Kč

Umístění

Pozemek č. 761/130 v kú Bynov (v majetku statutárního města Děčín)

Posouzení realizovatelnosti

Realizovatelné

Pozemek p.č. 761/130 je ve vlastnictví Statutárního města Děčín, odbor místního hospodářství nyní řeší pronájem části tohoto pozemku, ale jiné místo.
Realizovatelnost - ANO

Odbor místního hospodářství

Dle Územního plánu města Děčín v platném znění se uvedená lokalita nachází v zastavěném území, zóna smíšená městská (ozn. SM), kde je záměr přípustný.
Záměr se nenachází na kulturní památce ani na území památkové zóny.

Návrh podléhá povolení dle stavebního zákona.

Realizovatelnost - ANO

Odbor stavební úřad

Propojka pro pěší na p.p.č. 761/130, k.ú. Bynov vedoucí pod zahradou MŠ Na Pěšině je hojně využívána. Zpevnění chodníku je zahrnuto v některé etapě v připravované projektové dokumentaci na Revitalizaci Bynova. K realizaci by pravděpodobně nedošlo v nebližší době.
Z tohoto důvodu je vhodné zpevnění této propojky (vybudování chodníku ze zámkové dlažby, ohraničené obrubami) realizovat v rámci "Tvoříme Děčín".
V rámci vybudování chodníku je velmi vhodné a realizovatelné opatřit chodník veřejným osvětlením.

Návrh (chodník i veřejné osvětlení) podléhá povolení dle stavebního zákona.

Realizovatelnost - ANO

Odbor komunikací a dopravy

Doporučujeme podaný návrh zařadit mezi realizovatelné s ohledem na skutečnost, že vynaložené náklady na úpravu cesty a nového veřejného osvětlení budou pokryty možnou využitelnou částkou z participativního rozpočtu. Materiálně-technické řešení projektu bude v souladu s Územní studií veřejného prostranství Děčín – Bynov.

Realizovatelnost - ANO

Odbor rozvoje

2 komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *