Nový chodník od parkoviště k domu Košická 304 – Bynov

Řešení přístupu k domu od parkoviště. Tvorba projektové dokumentace a vybudování chodníčku z tzv. šlapáků.
Realizovatelné
2019
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Návrh řeší zpevnění přístupové cesty k domu chodníkem ze zámkové dlažby v délce cca 15 m a šířce cca 1 m. Požadavkem je, aby byl chodník veden ve stejném místě jako nynější pěšina. Posunutí chodníku do jiného místa by způsobilo, že nebude běžně používán. Velký kámen u pěšiny doporučuji ponechat z důvodu rozčlenění prostoru (a děti si na něm rády hrají).

ODŮVODNĚNÍ: Návrh řeší zpevnění přístupové cesty k domu chodníkem. Intenzivně a dlouhodobě používaná pěšina je hlavně po deštích kluzká a hrozí nebezpečí pádu a zranění osob. Přínosem zpevněné plochy bude estetické a zároveň bezpečné doplnění prostoru mezi parkovištěm a vchodem do domu s jednoznačným vymezením prostoru pro chůzi.

Odhadované náklady

250000 Kč

Umístění

Katastrální území Bynov , parcela 761 /10