Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě

Vysazení nové zeleně místo uschlých keřů a stromu v okolí kruhového objezdu.
V realizaci
2019
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Nahrazení odumřelé zeleně novými kusy.

ODŮVODNĚNÍ: Zachováni původního množství stromu a keřů přispěje ke zvelebení prostředí krajiny, přispěje k ekologické situaci, esteticky místo pozvedne.

Odhadované náklady

50000 Kč

Umístění

Děčín-Staré Město – okolí kruhového objezdu u hasičské stanice.

Ostatní návrhy