Nahoru na horu Kváderberg

Jedná se o zpřístupnění horní části kopce Kváderberg vozíčkářům a rodičům s kočárkem. Zpevnění cesty a její obnova tak aby se po ní dalo jezdit vozíkem , nebo kočárkem, například zámkovou dlažbou, případně jinou formou. Jedná se o lesní cestu k vyhlídce na Děčín. Relativně tiché místo kde lze dýchat lesní vzduch . Možná varianta je i cyklostezka ( otázka stoupání ). Park pod Kváderbergem je ideální spojení dětí a lesa.
Nerealizovatelné
2019
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Zpevnění cesty a vytvoření povrchu, aby se po něm dalo jezdit na invalidním vozíku. Dvě varianty

a) Klikatá serpentina kolmo nahoru – proti Nemocnici

b) Pozvolné stoupání souběžně s Lužickou ulicí směrem ke Kamenické ulici a zpět.

Vše by muselo respektovat přírodní charakter – zámková dlažba, dlažba z šestibokého čediče z lomu v Těchlovicích, hutněný štěrk, dlažební chodníkové kostky.  Ne asfalt. Pokusit se spojit s organizací Dřevořezbářství a připravit stylové lavičky z kmenů stromů podél cesty.

Odhadované náklady

450000 Kč
Pozn.: Nejsem schopen přesně kalkulovat cenu metru cesty v lese. To by lépe vycházela kratší varianta serpentínami přímo nahoru. Obnova cesty dlažebními kostkami (kočičí hlavy).  Cena se bude blížit 450.000 ,- Kč.  Snížení nákladů by se dalo počítat, že cesta již existuje, jde o její obnovení na lepší úroveň. Tedy veškeré základy a hloubkové úpravy by se jen obnovily. V této podobě již jistě kdysi tato cesta fungovala.

Umístění

Přístupová cesta na kopec Kváderberg směrem od horního vstupu do Nemocnice, z ulice Lužická

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

Vzhledem ke skutečnosti, že u obou variant nelze navrhnout „levnější volbu povrchového materiálu“ (např. štěrk, broušenka, asfaltový recyklát, zámková dlažba, asfalt), nejeví se rekonstrukce cest pro bezbariérové užívání jako realizovatelná. Náklady na uvedené jsou „enormní“ oproti možné použitelné výši.

Nejnovější návrhy