Venkovní park pro sportovní aktivity v Boleticích

Volně přístupné venkovní hřiště pro náctileté a dospělé s odolnými kovovými prvky. Jedná se o návrh tzv. „venkovní posilovny“, která je nyní zbudována např. pod restaurací Kocanda na Starém Městě /viz snímek/. Cílem je přitáhnout náctileté i dospělé ke sportovním aktivitám pod širým nebem. Hřiště by bylo umístěné nedaleko prostoru městské policie a dalo by se případně dobře hlídat kamerovým systémem.
Realizovatelné
2019
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Volně přístupné venkovní hřiště pro náctileté a dospělé s odolnými kovovými prvky. Jedná se o návrh tzv. „venkovní posilovny“, která je nyní zbudována např. pod restaurací Kocanda na Starém Městě /viz snímek/. Konkrétní způsob realizace by byl vybrán po konzultaci se specializovanou firmou. Náklady na údržbu tohoto hřiště by byly minimální.
Hřiště by bylo umístěné nedaleko prostoru městské policie a dalo by se případně dobře hlídat kamerovým systémem.

ODŮVODNĚNÍ: Stejně jako ostatní okrajové části města, jejichž součástí jsou sídliště, se i Boletice potýkají s absencí venkovních hřišť pro venkovní cvičení (workoutová hřiště). K venkovnímu cvičení není potřeba žádný stroj, posilovna ani vybavení. Tato hřiště potřebují pouze minimální údržbu. Kromě zkulturnění místa realizace má projekt i pozitivní přínos na zdraví obyvatel. Venkovní cvičení není pouze pro mladé, cvičení může provozovat každý bez ohledu na věk. Rostoucí obliba tohoto druhu cvičení má pozitivní dopad především na mladé lidi. Prostřednictvím těchto hřišť se daří odlákat část dospívajících od počítačů a přivést je ke sportu. V řadě měst jsou workoutová hřiště budována v rámci programů prevence kriminality.

Odhadované náklady

500000 Kč

Umístění

Městský pozemek u ulice Kamenná nad zastávkou autobusu číslo 208 v Děčín XXXII – Boletice nad Labem, parcelní číslo 832/1 katastrální území 607169