Zkratka na Starák

V současné době je přes tuto část parku vyšlapaná cesta, která je bahnitá, plná louží. Je velmi využívaná. Navrhuji tuto cestu vydláždit a tím logicky propojit prostor od autobusové zastávky s průjezdem pod železniční tratí křižovatky Oblouková x Provaznická
Nerealizovatelné
2019
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Navrhuji vydláždit chodník pomocí betonové dlažby, ideálně ve stylu okolních nových chodníků. Chodník by stačil 2 m široký, tj. 2 řady velkoformátových dlaždic, plus obrubníky. Prostor bych doplnil dvěma ks laviček.

Odhadované náklady

500000 Kč

Umístění

Park podél náhonu zámeckého rybníka pozemek 2292/1.

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

Lokalitu je třeba řešit komplexně a v souvislostech. Tato lokalita bude řešena architektonickou soutěží. Samostatné vybudování cesty není v souladu s plánovanými akcemi města.

Ostatní návrhy