Rekonstrukce cesty a schodů v lesoparku

Navrhuji, co by první akci systematické obnovy lesoparku na Kváďáku (Stoliční hoře), opravit cestu od konečné autobusu u nemocnice směrem na Ludvíkovice, obzvláště pak její část, končící schody zobrazenými na videu.
V realizaci
2019
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Aktualizace ke dni 08.07.2020: Usnesením č. RM 19 15 36 05 ze dne 03.09.2019 rada města schválila přípravu a realizaci projektu „Rekonstrukce cesty a schodů v lesoparku (Kvádrberk)“. Vzhledem ke skutečnosti, že pozemek, na kterém se cesta nachází, je v majetku Lesů České republiky, není možné projekt v současné době zrealizovat. Majetkoprávní vypořádání bude trvat několik měsíců, proto rada města usnesením č. RM 20 04 36 02 ze dne 18.02.2020 schválila přípravu a realizaci tohoto projektu až po odkupu předmětného pozemku od Lesů ČR, a to z rozpočtu města s tím, že uvolněné finanční prostředky ve výši 450 tis. Kč z ročníku Tvoříme Děčín 2019 budou využity na přípravu a realizaci následného vítězného projektu v hlasování Tvoříme Děčín 2019, „Odpočinkové zóny – centrum Podmokel“.

ODŮVODNĚNÍ: Právě schody jsou v nejžalostnějším stavu a v zimě, kdy napadne sníh či je námraza, mohou být i velmi nebezpečné. Chybí u nich zábradlí, alespoň podobné tomu, kterého je se možno chytit při výstupu na rozhlednu od bývalé střelnice. Zároveň navrhuji restaurovat i svatý obrázek u schodů, ať je dané místo nejen funkční, ale i hezké. Za účelem obnovy obrázku navrhuji uspořádat veřejnou soutěž, kdy kritériem pro lidi, kteří již prokazatelně něco smysluplného namalovali, bude cena – čím nižší, tím lépe.

Odhadované náklady

450000 Kč

Umístění

Lesopark pod Stoliční horou

Ostatní návrhy