Rekonstrukce cesty a schodů v lesoparku

Navrhuji, co by první akci systematické obnovy lesoparku na Kváďáku (Stoliční hoře), opravit cestu od konečné autobusu u nemocnice směrem na Ludvíkovice, obzvláště pak její část, končící schody zobrazenými na videu.
V realizaci
2019
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

ODŮVODNĚNÍ: Právě schody jsou v nejžalostnějším stavu a v zimě, kdy napadne sníh či je námraza, mohou být i velmi nebezpečné. Chybí u nich zábradlí, alespoň podobné tomu, kterého je se možno chytit při výstupu na rozhlednu od bývalé střelnice. Zároveň navrhuji restaurovat i svatý obrázek u schodů, ať je dané místo nejen funkční, ale i hezké. Za účelem obnovy obrázku navrhuji uspořádat veřejnou soutěž, kdy kritériem pro lidi, kteří již prokazatelně něco smysluplného namalovali, bude cena – čím nižší, tím lépe.

Odhadované náklady

450000 Kč

Umístění

Lesopark pod Stoliční horou

Nejnovější návrhy