Odpočinkové zóny – centrum Podmokel

Umístění 5 laviček a 3 odpadkových košů v popsaném prostoru (tj. v místech, kde kdysi v hojném počtu byly).
V realizaci
2019
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Umístění cca 5 laviček a cca 3 odpadkových košů. Budou použity lavičky a odpadkové koše, se kterými počítá i následná revitalizace Podmokel, aby i do obnoveného prostoru následně zapadly.

ODŮVODNĚNÍ: V centru Podmokel vytvořit přívětivá místa pro krátký odpočinek nejen místních, ale i přijíždějících občanů. Pokud jde o prostor před muzeem, to si o možnost odpočinku přímo říká (exkurze nejen dětí, ale i přijíždějících).

Odhadované náklady

500000 Kč

Umístění

Tržní ul. – park, Čsl.mládeže – park u muzea, střed parku před nádražím (po stranách fontány)

Ostatní návrhy