Ročník: 2023

Život na náplavce u pěší lávky

Život na náplavce u pěší lávky

Záměrem návrhu je podpoření života kolem náplavky u pěší lávky. Vodní toky odjakživa lákají člověka k pobytu v jejich blízkosti. Našemu městu řeka Labe propůjčuje svůj půvab a potenciál jejích břehů ve spojení s pobytem lidí není zdaleka vyčerpán. Pojďme vytvořit zázemí pro čas strávený v této lokalitě.

Renovace podchodu u OC Futurum

Renovace podchodu u OC Futurum

Navrhuji nové osvětlení a renovaci podchodu u OC Futurum, pro zlepšení bezpečnosti a reprezentativnějšímu příchodu do města Kolín.
Každý, kdo přijede do Kolína na Hlavní nádraží (turisté, obyvatelé, studenti) a potřebují jít pěšky směrem do historického centra Kolína, má na výběr pouze dvě možnosti, projít OC Futurum (pouze ve dne), anebo projít řešeným podchodem, který je i nejkratší bezbariérovou cestou směrem do centra.

Oživená řeka – miniloděnice

Oživená řeka – miniloděnice

Labe mezi Masarykovým mostem a severním koncem Kmochova ostrova ožívá jen výjimečně – například při závodech dračích lodí a memoriálu Hany Greenfieldové. Přitom by mohlo být dalším prostorem, ve kterém se od jara do podzimu mohou rekreovat děti i dospělí. Jedním z omezení pro život “pod mostem” je nemožnost uschovávat poblíž vody menší osobní lodě (kanoe, pramice, plachetnice).

Modrý domeček – místo pro umění ve veřejném prostoru

Modrý domeček – místo pro umění ve veřejném prostoru

Murál – výtvarné umění aplikované na větší plochy a stěny ve veřejném prostoru – plní nejen funkci zkulturňovat místo, kde žijeme, ale také podněcovat zájem o umění a tvořit umění i tam, kde to není běžné. Jedním místem, kde by tyto atributy nástěnná malba naplňovala, je “modrý domeček” v procházkové zóně podél Labe. Místo, kde se lidé často zastavují, občas parkuje i kofíkolka a které momentálně působí neutěšeně.