Vybudování chodníku z ulice Fügnerova do ulice Provaznická (zkratka od východního nádraží podél Ploučnice) - Tvoříme Děčín

Vybudování chodníku z ulice Fügnerova do ulice Provaznická (zkratka od východního nádraží podél Ploučnice)

Vybudování chodníku od chodníku z ulice Fügnerova k silnici v ulici Provaznické, podél řeky Ploučnice.
Nerealizovatelné
2020
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Denně touto cestou projde až stovka lidí. Ať už jdoucí z, nebo na Východní nádraží na vlak, do práce do přilehlých fabrik, nebo do dětského centra Rákosníček, či si jen zkracující cestu. Maminky tlačící kočárky přes bláto a kameny. V současném stavu je jak uvádím cesta ve stavu, kdy je na cestě v nepříznivém počasí velké bláto a kaluže, cesta je nerovná, jsou na ní velké kameny. Navrhuji proto zde vybudovat chodník, který by pomohl mnoha lidem. V přiložených fotografiích je stávající stav cesty.

Odhadované náklady

500000 Kč

Umístění

propojení ulice Fügnerova a Provaznická chodníkem

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

Odhadované náklady budou mnohonásobně přesahovat možný limit 500 tis. Kč, což je v rozporu s pravidly Participativního rozpočtu statutárního města Děčín pro rok 2020. Jelikož se jedná o hojně využívanou cestu, bude město hledat řešení její úpravy. Návrh nepostupuje do hlasování.

Cesta je vedena po pozemku p.č. 2512/1 – je ve vlastnictví města, následující pozemky p.č. 2512/2 a další – nejsou ve vlastnictví města. Realizovatelnost s výhradami - nutné nejprve majetkoprávní řešení (výkup pozemku – odhadovaná doba cca 1 rok, pronájem pozemku – odhadovaná doba cca 0,5 roku, následně výkup pozemku pod stavbou).
V příloze snímek z katastrální mapy.

Odbor místního hospodářství

Dle Územního plánu města Děčín v platném znění se uvedená lokalita nachází v zastavěném území, zóna průmyslové výroby (ozn. PV), kde je záměr přípustný.
Záměr se nenachází na kulturní památce ani na území památkové zóny.

Návrh podléhá povolení dle stavebního zákona.

Realizovatelnost - ANO

Odbor stavební úřad

Pěšina není evidována v pasportu komunikací. S ohledem na předpokládané vysoké náklady na realizaci projektu (výkup pozemků, studie, projektová dokumentace pro SP, PD pro realizaci, následná stavba bezbariérového chodníku s osvětlením), nedoporučujeme tento návrh k realizaci.

Realizovatelnost - NE

Odbor komunikací a dopravy

Nedoporučujeme podaný návrh zařadit mezi realizovatelné projekty. Uvažovaný úsek nového chodníku se z části nachází na pozemku ve vlastnictví statutárního města a z části na pozemcích v soukromém vlastnictví. Taktéž se jeví, že vynaložené celkové náklady na vybudování nového chodníku nebudou v souladu s pravidly participativního rozpočtu pro rok 2020, tzn. do výše 500 000,00 Kč.

Realizovatelnost - NE

Odbor rozvoje

3 komentářů

  • Naprosto souhlasím. Už jsem na to také myslel. Dík za námět do PRMD 2020. Máte můj hlas. Jaromír Marvan

    Reagovat
  • A co zkusit domluvu s vlastníkem pozemku? Řešení může být jednoduché, laciné a rychlé. Odstranit 2 obrubníky, pár vyčnívajících kamenů u náhonu a vysypat cca 2 kubíky vhodného drobného štěrku. Nic se nezmění, jen chodci nebudou zakopávat a bořit se do bláta. Lze ještě dělat věci jednoduše, nebo to nikdo (někdo) nechce?

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *