Znovuzrození parku

Obnovené veřejného parku s historií, společenskou a botanickou hodnotou, zaniklého po roce 1989 z důvodů zanedbané péče a necitlivých zásahů (částečné oplocení, zrušení přístupové cesty).
Nerealizovatelné
2019
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Obnovení parku spočívá v jeho zpřístupnění a pravidelné údržbě. K plnohodnotné funkci parku je třeba vybudovat zpevněnou cestu, prostor doplnit lavičkami, koši na odpadky. Vzhledem k výskytu chráněných dřevin (katalpa, liliovník, jedlovec, tisy) doporučuji umístit v parku informační tabuli s dendrologickým popisem, ale i informaci k historii místa (nedaleká palírna, vila a park továrníka). Cílem záměru je zkulturnění a zpřístupnění hodnotného veřejného prostoru.

Odhadované náklady

410000 Kč
Pozn.: 410 000,- (100 000 Kč úprava vstupů, 100 000 Kč nové pěšinky parkem, 100 000 Kč lavičky, odpadkové koše, cyklo stojan, 50 000 Kč dendrologické ošetření dřevin, 10 000 Kč sekání trávy a vyčištění pozemku).

Umístění

p.p. 332/1, k.ú. Březiny u Děčína

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

Pozemek p.p.č. 332/1 k.ú. Březiny u Děčína, resp. jeho část, je pronajat nájemní smlouvou jako zázemí k základně vodního slalomu pro TJ Kabelovna Podmokly, a to část pozemku o výměře 2394 m2. Výměra celého pozemku činí 2603 m2. 

Ostatní návrhy