Děčínský koláč – obnovme regionální specialitu.

Ve světě je zvykem, že každý úspěšný region se prezentuje svou specialitu v oblasti jídla. I město Děčín má jednu takovou, která zde provoňovala každý byt a dům. Byl to Děčínský kecaný koláč. Je velmi chutný. K jeho větší dostupnosti však chybí větší nabídka prodeje. K prodeji však chybí větší povědomí zákazníků o tomto velmi chutném zákusku. Obojí potřebujeme změnit!
Čeká na posouzení realizovatelnosti
2020
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Ve světě je zvykem, že každý úspěšný region se prezentuje svou specialitu v oblasti jídla. I město Děčín má jednu takovou, která zde historicky provoňovala každý byt a dům. Byl to Děčínský kecaný koláč. Je velmi chutný. K jeho větší dostupnosti však chybí větší nabídka prodeje. K prodeji však chybí větší povědomí zákazníků o tomto velmi chutném zákusku. Obojí potřebujeme změnit!
Zavedení nového výrobku propagující region není jednoduché. Částečně s tím, začalo město Děčín před třemi lety a to zveřejněním na webu, facebooku a v tisku. Avšak po počátečním zájmu aktivity ustrnuly. To je třeba změnit.
Je třeba zamyslet se, jak vytvořit celkovou strategii, která bude zaměřená na zvýšení nabídky koláče /možná je motivace pekáren ve směru uhrazení finančních nákladů na zavedení nového výrobku/, nalezení podpory distribučních cest /např. propagace míst, kde se dá výrobek koupit/, zvýšení povědomí o výrobku /např. jeho nabídkou na všech akcí města, jeho příspěvkových organizací. Jeho cílenou propagací, logem, soutěžemi apod. Odměnou nám pak bude větší identifikace občanů s regionem, zvýšení zájmu turistů navštívit místní drobné provozovny, potažmo větší turistická atraktivita celého regionu. Blíže viz.:
<a href=

Odhadované náklady

485000 Kč

Umístění

celé území města Děčín

Posouzení realizovatelnosti

Návrh je v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Děčín ve strategickém cíli D1 Podpora marketingu a kooperace mezi provozovateli služeb v ČR.

Výsledek realizovatelnosti: Ano

Odbor rozvoje

Podmokelský kecaný koláč město propaguje již od roku 2017. Na FB stránkách města i Děčín pro turisty několikrát vyšla fotoreportáž s postupem a receptem. Promován byl opakovaně také ve Zpravodaji a Časopise pro turisty. Pravidelně je nabízen na různých akcích kdy ho připravuje Střední škola řemesel a služeb. Nedovedeme si představit, jakým způsobem by město mohlo finančně motivovat místní pekaře tak, aby neporušilo zákon o veřejné podpoře. Navrhovaná částka se dá v rámci propagace města využít mnohem efektivněji.

Výsledek realizovatelnosti: Ne

MTC

Viz. posudek MTC.

Výsledek realizovatelnosti: Ne

OPO

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *