Chodník ke hřišti

Jedná se o propojení chodníku u točny MHD (zastávky) s plochou, která slouží jako parkoviště a s hřištěm (pod sídlištěm).
Nerealizovatelné
2020
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Chodník zajistí velmi potřebné propojení centra Březin (zastávek MHD) s hřištěm pod sídlištěm.

Chodník bude z bet. dlažby, široký 1,6 m, přímý, podél p.p.č. 276/124 a 276/125. Končit bude u posledního sloupu veřejného osvětlení.

Odhadované náklady

300000 Kč

Umístění

podél p.p.č. 276/124 a 276/125, k.ú. Březiny u Děčína

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

Zde je potřeba komplexní řešení celého území v této lokalitě. Část plochy navrženého propojovacího chodníku vede přes plochu, kde v současné době parkují vozidla. Část plochy je v soukromém vlastnictví, v místě je vjezd do soukromého objektu. Návrh nepostupuje do hlasování.

Pozemky, přes které je chodník navrhovaný p.č. 276/124 a 276/125 k.ú. Březiny u Děčína, jsou v soukromém vlastnictví. Realizovatelnost s výhradami – nutné nejprve majetkoprávní řešení (výkup pozemku – odhadovaná doba cca 1 rok, pronájem pozemku – odhadovaná doba cca 0,5 roku, následně výkup pozemku pod stavbou).

Odbor místního hospodářství

Dle Územního plánu města Děčín v platném znění se uvedená lokalita nachází v zastavěném území, zóna objekty a areály občanského vybavení v rámci celého území města (s ozn. OV), kde je záměr přípustný.
Záměr se nenachází na kulturní památce ani na území památkové zóny.

Návrh podléhá povolení dle stavebního zákona.

Realizovatelnost - ANO

Odbor stavební úřad

Nutné komplexní řešení území.

Realizovatelnost - NE

Odbor komunikací a dopravy

S ohledem na přibližnou plochu nového chodníku z betonové dlažby se jeví, že předpokládané náklady nebudou převyšovat možné využitelné náklady v rámci participativního rozpočtu. Doporučujeme záměr zařadit mezi realizovatelné projekty v Tvoříme Děčín.

Při případné realizace pouze upozorňujeme, že by došlo:
- k zúžení plochy sloužící jako parkovací místa;
- nový chodník by byl vydlážděn těsně před vjezdem na pozemek, který není ve vlastnictví statutárního města Děčín. Z tohoto důvodu doporučujeme v tomto místě chodník rozšířit o plynulý sjezd na pozemek;
- v navrhovaném směru chodníku se nachází sloup veřejného osvětlení, který by byl umístěn cca uprostřed šíře nového chodníku. Navrhujeme chodník posunout směrem k Ploučnici tak, aby nový chodník byl vedle sloupu veřejného osvětlení.

Realizovatelnost - ANO

Odbor rozvoje

7 komentářů

 • Dobrý den,
  kdo tohle vymyslel 😮 chodník který končí cca 30- 50 m od hřiště u poslední lampy veřejného osvětlení a má sloužit k propojení? Jaký inženýr tohle vymyslel 🙈😡. Totální nesmysl vyhozené veřejné peníze do větru!!!!

  Reagovat
 • Byl jsem se tam dneska podívat a poslední veřejná lampa je 50m od hřiště WO neboli od travnaté plochy a to má být jako propojovací ?
  Lidově 50 m půjdu po chodníku za 300tis. a pak si to dojdu 50 m bez chodníku 🙈😪. Tohle mi hlava nebere jak tohle může projít jenom jako návrh!!!!

  Vyhozené peníze občanů 😡😡😡

  Reagovat
 • Totální blbost 50m chodník a pak si běž kudy chceš na to propojovací hřiště 😡. Kdo tohle mohl navrhnout a jak tohle může projít 😪.
  Vám je fakt jedno kam tečou peníze občanů, co?

  Reagovat
 • Peníze vyhazot oknem to by vám šlo!!! Totální blbost návrh. Logicky nikomu tenhle návrh nic neusnadmi ani nevylepší.
  😡😪😡😪😡

  Reagovat
 • Jak tu někdo už psal, tenhle návrh se hodně někomu nepovedl 😡.
  Nesmysl jen zbytečně vyhozené peníze bez účelu 😪.
  Chtělo by se to občas zamyslet!!!!

  Reagovat
 • No to je tedy návrh 😪 chodník úplně k ničemu!!!!
  Chtělo by to i někdy zapnout závity 👍.
  Co třeba dodělat chodník mezi Březinama a Libverdou.
  Školáci chodí tudy po silnici 😪.

  Reagovat
  • Reakce na výše uvedené iracionální komentáře:
   Chodník je nanejvýše potřebný. Kvalitně – řádně by pro pěší zpřístupnil jak parkovací plochu, tak vzdálenější hřiště. Návrh chodníku byl úmyslně ukončen u poslední lampy VO, neboť:
   1) Úsek od lampy ke hřišti je již zpevněný (štěrkový, přístupová cesta na hřiště).
   2) Na tento úsek – plochu není vyhotovena žádná studie, a není tudíž zřejmé případné budoucí využití tohoto úseku (plochy). Případně vyhotovený chodník by proto mohl překážet (bránit) budoucí výstavbě, popř. užívání plochy. Ale i současnému užívání. To je nakonec i dnes již patrné – zjevné (předmětné plochy – severovýchodně od parkoviště – jsou využívány pro stavbu – úpravu pravobřežní zdi Ploučnice).

   Je škoda, že neprošel ke hlasování. Chodník je přitom tak moc potřebný. Byl by jistě velmi užívaný. Uvedené důvody pro odmítnutí návrhu přitom jsou velmi slabé až úsměvné …. no ano o něco málo by se zmenšila plocha pro parkování …. no a ? Není pravdou, že část plochy není ve vlastnictví města. A není ani pravda, že by nešel vyřešit střet se stávajícím sjezdem (jen otázka detailu projektového řešení). Nevadí zásadně ani absence komplexního řešení (resp. proč tedy už není příslušná studie vyhotovená a schválená ?).

   Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ostatní návrhy