Umělecké dílo v přednádraží – Podmokly

Význam vstupního prostoru do města naproti hlavnímu nádraží v Podmoklech je jasný a neoddiskutovatelný. Jeho vzhled a funkčnost mají být posuzovány s vyššími nároky. Z pohledu kulturního prostředí (atraktivity) není jeho současný stav uspokojivý. Cílem návrhu je upozornit na problematiku exponovaného místa v jeho komplexnosti ještě před plánovanou revitalizací. Domníváme se, že vhodně zvolené a umístěné výtvarné dílo (objekt, socha, instalace) v přednádraží, by mohlo nastolit otázku estetického působení současného exteriérového umění na zkvalitnění konkrétního veřejného prostoru a života v něm, zároveň také připravit obyvatele na zásadnější úpravy v budoucnu, a stát se potom ideálně součástí tohoto prostoru.
Čeká na posouzení realizovatelnosti
2020
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Prostor přednádraží připomíná náměstí s částečně parkovou úpravou. Má v jádru obdélníkový půdorys, jenž je ze severu ohraničen ulicí Prokopa Holého a z druhé strany na něj navazuje značně frekventovaný pěší koridor mezi nádražím, tržnicí a obchodním centrem. Toto je prostor, který zná a má zažitý každý obyvatel Podmokel. Jakákoli jeho úprava tak na sebe může strhnout pozornost.

Revitalizace Podmokel probíhá pomaleji a v obráceném sledu etap, než se původně plánovalo. Projektová dokumentace počítala s plochou přednádraží v první etapě, a vycházela zřejmě z logiky důležitosti tohoto prostoru, pokud ne z naléhavosti řešení.  Není zde místo k hodnocení účinku výsledku revitalizace na pěší provoz a volnost pohybu, ale zajisté tu dojde také ke zkulturnění prostředí. Společenský význam místa zatím při běžném užívání poněkud ustupuje do pozadí. I proto je téma výtvarné intervence aktuální.

Naším záměrem je na tento význam znovu upozornit, vzbudit zájem místních i návštěvníků města, a třeba vést k zamyšlení o jeho optimálním využití. Návrh včetně realizace vzejde z výběrového řízení. Může se týkat celého prostoru přednádraží nebo jeho částí. Na instalaci, sochu či více objektů nejsou kladeny předběžné nároky. Řešení by mělo vycházet z aktuálních trendů a tendencí uchopování problematických míst města výtvarnými způsoby a postupy.  A mohlo by navazovat na jeho budoucí využití.

Odhadované náklady

450000 Kč

Umístění

přednádraží, Podmokly

Posouzení realizovatelnosti

Vzhledem k tomu, že město Děčín připravuje další část revitalizace Podmokel a určitě je v tomto plánu zahrnutý i prostor před hl. nádražím, doporučujeme řešit výzdobu uměleckými díly v prostoru přednádraží v souladu s plánovanou revitalizací. Umělecká díla včetně jejich výběru by měla být konzultována s architektem města a dalšími odborníky či historiky.Výsledek realizovatelnosti: ANO

Odbor školství a kultury

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější návrhy