Ze sídliště Březiny u Ploučnice za 3 minuty i s kočárkem? To snad ne!? Víme jak na to!

Hledáme způsob, jak i maminkám s kočárky a starým lidem umožnit bezpečnou krátkou cestu ze sídliště Březiny do kouzelného údolí Ploučnice. Řešení existuje. Pomůže město Děčín?
Nerealizovatelné
2020
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Ze sídliště Březiny (za školou) je to pouhých 120 metrů lesíkem k hornímu jezu Ploučnice. Ale ne pro maminky s kočárky a staré lidi. Ti se na stejné místo dostanou po 1,3 km chůze sídlištěm a následně po cyklostezce. Pro návrat do sídliště nemají jinou alternativu, než absolvovat stejnou cestu zpět. A to je velká škoda. Hledáme i pro ně způsob, jak cestu mezi sídlištěm a řekou zkrátit.
Řešení existuje: Zpřístupnit cestu ze sídliště k hornímu jezu všem, ne jen vyznavačům adrenalinu a za jakéhokoliv počasí. Formou přeměny stávající pěšiny na bezpečnou zpevněnou komunikaci bez schodů.
Pozemek s pěšinou je soukromý majetek, proto do něj město odmítá investovat. Tento námět je výzvou k hledání způsobu řešení. Nabízí se jich hned několik. Chcete příklady? Zde jsou:
1) Výkup pozemku č. 184/3, k.ú. Březiny městem od majitele pozemku;
2) Uzavření dlouholeté nájemní smlouvy mezi městem a majitelem pozemku;
3) Výkup pozemku třetí osobou a bezúplatné převedení na město.

Navrhujeme, aby město Děčín opustilo pozici mrtvého brouka, kterou dosud v této věci zastávalo a vnímalo citlivěji potřeby občanů. Pomožte změnit tento stav hlasováním v rámci Participativního rozpočtu města Děčín na rok 2020. Podpořte spojení lidí s přírodou, podpořte spojení lidí mezi sebou. Podpořte dobrou věc, která může být inspirací i pro jiné části Děčína.

Odhadované náklady

200000 Kč

Umístění

pozemková parcela č. 184/3, k.ú. Březiny

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

Pozemek je v soukromém vlastnictví. Jelikož se jedná o svažitou plochu, náklady několikanásobně přesáhnou nastavený limit 500 tis. Kč, což je v rozporu s pravidly Participativního rozpočtu statutárního města Děčín pro rok 2020. Návrh nepostupuje do hlasování

Jedná se o soukromé pozemky, jejichž případný převod do majetku statutárního města Děčín zastupitelstvo již projednávalo a neschválilo (r. 2018-2019). Realizovatelnost s výhradami – nutné nejprve majetkoprávní řešení (výkup pozemku – odhadovaná doba cca 1 rok, případně pronájem pozemku – odhadovaná doba cca 0,5 roku, následně výkup pozemku).

Odbor místního hospodářství

Dle Územního plánu města Děčín v platném znění se uvedená lokalita nachází mimo zastavěné území, zóna zemědělských kultur (ozn. ZPF), kde je záměr přípustný.
Záměr se nenachází na kulturní památce ani na území památkové zóny.

Návrh podléhá povolení dle stavebního zákona.

Výsledek realizovatelnosti: ANO

Odbor stavební úřad

K tomuto návrhu jsme se vyjadřovali již v roce 2019.
Uvedená cesta se nenachází na pozemcích v majetku města.

Odbor komunikací a dopravy

Současná cesta je velmi strmá s poměrně častými zatáčkami v trase, ve výšším sklonu je tento fakt řešen přírodními schody z kamenů. Cesta je v těsné blízkosti stromů, kde je nezbytné počítat s kořenovým systémem, který by znemožnil výkopové práce (konstrukční vrstva pod chodník, zpevněnou plochu) dle příslušného zákona o ochraně přírody a krajiny. Případný chodník lze realizovat pouze se stupni - schody. S ohledem na výškové nerovnosti plochy (svahovitá plocha) se jeví, že chodník nebude možný v rámci participativního rozpočtu na základě finanční výše realizovat tak, aby splňoval předepsané normy.

V závěru sdělujeme, že se nejedná o pozemek ve vlastnictví statutárního města Děčín.

Výsledek realizovatelnosti: NE

Odbor rozvoje

3 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *