Dětské dopravní hřiště

Děčín je jediným z bývalých okresních měst Ústeckého kraje, které nemá dětské dopravní hřiště. Projekt chce řešit aktuální problém, kterým je již řadu let absence dopravního hřiště ve městě Děčín. Chce inovovat současné nedobudované hřiště v blízkosti Kamenické ulice a rozšířit jeho možnosti pro různé generace.
Realizované
2018
Sdílet:

Rozšířit zázemí o další aktivní prvky (využít travnatá místa v ploše samotného hřiště), které budou moci využít další uživatelé různého věku. V této fázi navrhujeme provoz dětského dopravního hřiště jako veřejný, sezónní (duben – říjen). Po skončení sezóny dojde k demontáži svislého dopravního značení, informačních tabulí a případně částí dřevěného mobiliáře (ochrana před povětrnostními vlivy a vandaly).

Rozšíření stávajícího dřevěného mobiliáře (stoly, lavičky, odpadkové koše, pergoly, herní prvky, stojany na kola) – instalace výukových tabulí s tématy dopravní výchovy dětí (ve spolupráci s Dopravním inspektorátem Policie ČR a BESIP) – instalace informační tabule s provozním řádem

Náklady: základem je obnova vodorovného dopravního značení – instalace svislého dopravního značení – terénní a zahradnické úpravy (dorovnání terénních nerovností, výsev trávy, prořez okolních náletových dřevin).

Provozní náklady: svoz komunálního odpadu z odpadkových košů (pouze v sezóně) – pravidelná obnova zejména vodorovného dopravního značení – pravidelná kontrola a údržba dřevěného mobiliáře a herních prvků – pravidelná údržba zeleně (sekání trávy, prořez keřů) – demontáž/montáž jednotlivých prvků vybavení po skončení/před začátkem sezóny – uskladnění demontovaných prvků (pouze mimo sezónu).

ODŮVODNĚNÍ: Velká část hřišť situovaných nejčastěji v blízkosti škol ve městě Děčín prošla modernizací. Ta sice přinesla zkvalitnění povrchů, vybavení i jejich zázemí, ale žádné z nich neumožňuje využití pro kola a výuku dopravních pravidel a bezpečnosti. Většinu povrchu pokrývá aktuálně nejčastěji umělá tráva, na které je pohyb cyklistů správci hřišť výrazně omezován, či přímo zakázán. Neduhem řady hřišť je také časové omezení v jeho užívání a obsazenost (zejména v době školní výuky), která často neumožňuje jejich využívání např. maminkami na mateřské a jejich dětmi. Hřiště v lokalitě na “Kamenické” si udrželo asfaltový povrch, který nabízí nejoptimálnější povrch pro pohyb jízdních kol, ale i bruslí, skateboardů atd. Uspořádání současného hřiště navíc přináší vhodné využití právě pro modelaci situací v dopravě (zatáčky, křižovatky, chodníky…). Hřiště je využíváno rodinami s dětmi, které se zde učí základnímu ovládání dětských jízdních prostředků. Terén nabízí ideální rovnou plochu s mírným sklonem v některých jeho částech. Povrch je stále v relativně dobrém stavu. Hřiště je situováno na poměrně přístupném místě (dvě přístupové cesty, jedna z hlavního silničního tahu) na pozemcích města v relativně klidném prostředí (zahrádkářská kolonie, několik rodinných domů, zeleň). Prostor nese velký potenciál pro další možná rozšíření, nad ním je několik další zatím nevyužívaných pozemků města, které by mohly být dále více využity např. pro další dětské hřiště, sportovní hřiště, cvičení v přírodě…

AKTUALIZACE ke dni 22.4.2020: Dopravní hřiště je již hotovo. Z důvodu koronaviru bylo slavnostní otevření hřiště zrušeno. Více v celé aktualitě.

 

Odhadované náklady

500000 Kč

Umístění

Dopravní dětské hřiště v ulici Liberecká, Děčín 2.