Rozšíření parkoviště v Želenicích

Vyasfaltování travnaté/bahnité plochy, která již nyní slouží jako parkoviště
Nerealizovatelné
2018
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Odhadované náklady

100000 Kč

Umístění

v Želenicích v ulici Za Bažantnicí u domu číslo popisné 50

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

Parkoviště je navrženo na soukromých pozemcích. Výstavba na jiných než městských pozemcích není v kompetenci města.