Kontejnery na odpad v Řetězové ulici

Nahrazení nevzhledných kontejnerů v Řetězové ulici kontejnery polozapuštěnými do země.
Nerealizovatelné
2018
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Odhadované náklady

400000 Kč

Umístění

Řetězová ulice u Finančního úřadu

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

Polozapuštěné kontejnery jsou navrženy na soukromých pozemcích. Zároveň vozy, které vyvážejí tyto kontejnery vyžadují určitý manipulační prostor, který v Řetězové ulici není dostatečný, jedná se o nepříznivé dopravně-technické parametry místní komunikace ul. Řetězová s ohledem na možnost vyvážení odpadu.

Ostatní návrhy