Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká – umístění herních a uměleckých prvků

Projekt je řešen jako architektonický celek, který proběhne ve dvou fázích. První fáze je rozpracování celého konceptu, zpřístupnění (zóny 2) horní část nad starým hřištěm, prořezání náletů, obnovení pěšiny a umístění multifunkčních uměleckých objektů, soch, klouzačky, posezení… Ve druhé fázi se počítá s dokončením oprav celého hřiště (zóna 1) s umístěním nových herních prvků, úpravou terénu a oplocením. Těmito úpravami sjednotíme celý vnitroblok do jednotného vzhledu, který oživí tento nevyužítý prostor.
V realizaci
2018
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Objekt navrhuji realizovat s pomocí místních a regionálních sochařů a tesařů. Kostra – konstrukce je z dřevěných trámů, pobita pláštěm z dubových prken. Bude potřeba zabetonovat 4 až 5 patníků cca 50x50x80cm.Celkový návrh a realizaci mohu zajistit s kolegy. Rád se na realizaci budu podílet a dohlížet. Vzhledem k tomu, že bydlím poblíž, jsem zainteresován ve zvelebení vnitrobloku sousedícího přímo se Zámkem a zadním přístupem k němu.

ODŮVODNĚNÍ: Kultivace vnitrobloku vymezená Tyršovou ulicí ze severu, Zámeckou ze západu a zámkem z jihu.

Tento v současnosti poněkud zanedbaný vnitroblok býval mimořádně náročnou zahradou zámku francouzského typu. Zkusili jsme rozvrhnout strukturu vnitrobloku tak, aby ji bylo možno postupně, v jednotlivých krocích naplňovat. V tomto návrhu nám jde o kultivaci stinného místa pod stromy s jedinečným výhledem na zámek.

V čem by kultivace měla spočívat? V úpravě cest, odstranění náletů, řešení zpevněné plochy v místech uvažovaného altánu, sezení i výtvarně pojatý přístřešek – altán. U něj bude důležitý pohádkový příběh, stejně jako respekt k jedinečnosti místa s jedinečnými výhledy na zámek. Naše město by se tím stalo zase o něco atraktivnější.

Odhadované náklady

500000 Kč

Umístění

Vnitroblok, dvůr v Zámecké ulici (městský pozemek číslo 150/3 a 151 v k/ú Děčín) na místě starého, bývalého dětského hřiště, které je ve velmi špatném stavu.